PDF Tisk Email

Plán odborných kurzů v ÚHŠ SH ČMS Jánské Koupele na I. pololetí roku 2016


>>> Témata kurzů
>>>
Stáhnout přihlášku
>>> Ceník

Důležité upozornění: od 27.1. 2014 platí Pokyn Generálního ředitele HZS č.3 k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, který přináší změny v odborné přípravě týkající se velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a podniků. Pro všechny velitelé bez rozdílu kategorie jednotky je nově předepsán rozsah 40 hodin. Nabízí se možnost nahrazení prezenční části v rozsahu 16-ti hodin e-learningovou formou. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ POD TABULKOU!

Měsíc:  LEDEN

Datum konání

Typ kurzu

Hodin

Poznámka

8.1. - 10.1.

univerzita dobrovolného hasiče

16

pro již přihlášené studenty

16.1. - 17.1.

nositel dýchací techniky

16

podmínkou vlastní dýchací přístroj

15.1. - 17.1.

noví vedoucí mládeže - první část

 

začátek v 17.00 hod., cena za obě části 1600,- Kč, Bližší informace niže

23.1. - 24.1.

základy zdravotnických znalostí pro členy JSDHO

16

začátek v 9.00 hod.

23.1. - 24.1.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

16

odborná příprava k získání a prodloužení odborné způsobilosti, strojníků JPO V. a VI.

12.2. - 14.2.

„preventista požární ochrany“ u právnické nebo podnikající fyzické osoby

změna termínu!

Nově zařazený kurz, začátek kurzu v 17.00 hod. Účastnický poplatek 800,- Kč (finančně podpořeno ústředím SH ČMS), bližší informace pod tabulkou

30.1. - 31.1.

technik technické a chemické služby

16

začátek v 9.00 hod.

Měsíc:  ÚNOR

Datum konání

Typ kurzu

Hodin

Poznámka

5.2. - 7.2.

seminář rady prevence KSH MSK

 

 

5.2. - 7.2.

práce ve výškách a nad volnou hloubkou

24

začátek v 16.00 hod, bližší informace na www.uhs.cz

6.2. - 7.2.

odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojník

16

kurz pro strojníky JPO II. a III.

12.2. - 14.2.

noví vedoucí mládeže – druhá část

 

začátek v 17.00 hod., cena za obě části 1600,- Kč

19.2. - 21.2.

 

Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů

 

určeno pro Zlínský kraj

19.2. - 21.2.

základy vzdělávání dospělých

 

nově zařazený kurz, začátek v 17.00 hod., účastnický poplatek 800,- Kč (finančně podpořeno ústředím SH ČMS), bližší informace pod tabulkou

22.2. - 26.2.

odborná příprava k získání způsobilosti velitel

40

začátek v 9.00 hod.

22.2. - 26.2.

odborná příprava k získání způsobilosti strojník

40

začátek v 9.00 hod.

26.2. - 28.2.

minimum funkcionáře v SDH

 

nově zařazený kurz, začátek v 17.00 hod., účastnický poplatek 800,- Kč (finančně podpořeno ústředím SH ČMS), bližší informace pod tabulkou

27.2. - 28.2.

ZZZ pro členy JSDHO

16

začátek v 9.00 hod.

Měsíc:         BŘEZEN

Datum konání

Typ kurzu

Hodin

Poznámka

4.3. - 6.3.

odborná příprava k získání způsobilosti velitel – 1. část

24

kurz V-40 rozdělený na dva kurzy víkendové  -  1 část, začátek v 9.00 hod.

4.3. - 6.3.

odborná příprava k získání způsobilosti strojník – 1. část

24

kurz S-40 rozdělený na dva kurzy víkendové  -  1 část, začátek v 9.00 hod.

4.3. - 6.3

 

práce ve výškách a nad volnou hloubkou

 

začátek v 16.00 hod, bližší informace na www.uhs.cz (aktuality

11.3. - 13.3.

Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů

 

Určeno pro Zlínský kraj

11.3. - 13.3.

Zdravotník zotavovacích akcí – 1. část

 

nově nabízený kurz, bližší informace  pod tabulkou, začátek 17.00 hod., cena bude určena dodatečně

14.3. - 20.3.

obsluhovatel motorových pil

64

vybavení viz text pod tabulkou

19.3. - 20.3.

odborná příprava k získání způsobilosti velitel – 2. část

16

kurz V-40 rozdělený na dva kurzy víkendové  -  2 část, začátek v 8.00 hod.

19.3. - 20.3.

odborná příprava k získání způsobilosti strojník – 2. část

16

kurz S-40 rozdělený na dva kurzy víkendové  -  2 část, začátek v 8.00 hod.

21.3. - 24.3.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti velitel

40

začátek v 9.00 hod. Ukončení z důvodu svátku bude ve čtvrtek večer.

21.3. - 24.3.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

40

začátek v 9.00 hod. Ukončení z důvodu svátku bude ve čtvrtek večer.

 

Měsíc:         DUBEN

Datum konání

Typ kurzu

Hodin

Poznámka

2.4. - 3.4.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

16

odborná příprava k získání a prodloužení odborné způsobilosti, strojníků JPO V. a VI.

1.4. - 3.4

Univerzita dobrovolného hasiče

 

pro již přihlášené

8.4. - 10.4.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti velitel

(V-40) e-learningovou formou

24

přihlášky musí být podané nejpozději do 15. 2. 2015, do přihlášky uvést e-mail. adresu

8.4. - 10.4.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník (S-40) e-learningovou formou

24

novinka platná od 1.1.2016,

přihlášky musí být podané nejpozději do 15. 2. 2015, do přihlášky uvést e-mail. adresu

11.4. - 15.4.

člen JPO předurčené k zásahům při silničních dopravních nehodách

40

bližší informace pod tabulkou

16.4. - 17.4.

nositel dýchací techniky

16

zahájení v 9.00 hod.

16.4. - 17.4.

zdravotník zotavovacích akcí – 2 část

 

zahájení v 8.00 hod.

18.4. - 24.4.

obsluhovatel motorových pil

64

vybavení viz text pod tabulkou, zahájení v 9.00 hod.

18.4. - 22.4.

základní odborná příprava členů JSDH

40

zahájení v 9.00 hod.

25.4. – 29.4.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti velitel

40

zahájení v 9.00 hod.

25.4. – 29.4.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

40

zahájení v 9.00 hod.

1. - 3.4. Kurz lezců II. 24 Začátek v 16:00 v pátek. Pro ty, kteří již absolvovali základní kurz v minulosti.

 

Měsíc:        KVĚTEN a ČERVEN

Datum konání

Typ kurzu

Hodin

Poznámka

 

 

 

14.5. - 15.5.

odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojník

16

kurz pro strojníky JPO II. a III. zahájení v 9.00 hod.

14.5. - 15.5.

technik ochrany obyvatelstva

16

zahájení v 9.00 hod.

20.5. - 22.5.

práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO

16

začátek v 17.00 hod., další informace pod tabulkou,

cena kurzu 2100,- Kč

21.5.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

8

pro kategorie JPO V., které nedisponují vozidly CAS nebo AS, zahájení v 9.00 hod.

28.5. - 29.5.

odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojník

16

odborná příprava k získání a prodloužení odborné způsobilosti, strojníků JPO V. a VI., zahájení v 9.00 hod.

28.5. - 29.5.

ZZZ pro členy JSDHO

16

zahájení v 9.00 hod.

11.6. - 12.6.

nositel dýchací techniky

16

zahájení v 9.00 hod.

11.6. - 12.6.

technik technické a chemické služby

16

zahájení v 9.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbornou přípravu provádí ÚHŠ Jánské Koupele v souladu s pokynem Generálního ředitele HZS ČR č.3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. V souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §§ 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy JSDH obcí a podniků.

Kvalita odborné přípravy je zabezpečena především vysokou odbornou úrovni a praktickými zkušenostmi lektorského sboru, který se skládá z externích spolupracovníků, příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Tito lektoři disponují navíc i osobními zkušenostmi z práce v dobrovolných jednotkách PO.

Začátky kurzů jsou stanoveny na 9:00 hod., pokud v poznámce není uvedeno jinak. Prezentace do 8.30 hod.

Další kurzy lze do programu zařadit na základě konkrétního zájmu i v jiných termínech včetně pravidelné odborné přípravy. Nabízíme také zabezpečení odborné přípravy při dostatečném množství zájemců (i základní odborné přípravy členů JSDH) mimo školu na místě dohodnutém se zájemcem.

Aktuální ceny kurzů jsou uvedeny na www.uhs.cz. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na výuku, ubytování a stravování. ÚHŠ Jánské Koupele je plátcem DPH. V případě, že nejsou požadovány služby v plném rozsahu (ubytování, stravování), prosíme uvést tuto skutečnost do přihlášky. Při vystavení faktury tento požadavek bude akceptován.

ÚHŠ si vyhrazuje možnost zrušit kurz na základě malého zájmu. V tomto případě přihlášené zájemce budeme bez prodlení informovat. Zaslané přihlášky však jinak nepotvrzujeme. Aktuální informace o konání kurzu budou na www.uhs.cz: na hlavní straně vpravo = „Aktuální informace o kurzech“.

Podrobnější informace jsou součástí přihlášky do kurzu. Používejte prosím zásadně přihlášku stáhnutou z www.uhs.cz, kde jsou průběžně aktualizovány informace. Na této adrese také najdete podrobnější informace o škole, včetně fotografií. Přihlášky prosíme zaslat nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu společně s řádnou objednávkou vystavenou vysílající obcí, městem či podnikem.

Informace rádi poskytneme i telefonicky na čísle 556 309 017, kontaktní osoby Ing. Karger a Ing. Vícha.

Bližší informace o některých kurzech:

Pozor novinka : V souladu s Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků Vás informujeme o spuštění nové formy e-learningového vzdělávání strojníků S-40 a to k 1. 1. 2016. Kurz je ve smyslu výše uvedeného pokynu určen členům jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III.  E-learningovou formou přihlášení účastníci absolvují 16 hodin z předepsané 40 hodinové dotace na kurz a zakončí ho prezenční formou v rozsahu 24 hodin. Doposud je obdobně zabezpečován kurz V – 40.

Kurzy „Odborná příprava k získání způsobilosti velitel a strojník“ a „Odborná příprava k prodloužení způsobilosti strojník“)  - podmínkou účasti je zásahový (pracovní) oblek, přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv a opasek.

Kurz „Základní odborná příprava členů JSDH“ 40 hod. - základní odbornou přípravu členů organizuje velitel dobrovolné jednotky PO. Obsahová náplň kurzu je stanovena v Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č.3/2014. Tento kurz nabízí škola obcím komerčně (není nárok na státní příspěvek) jako možnost usnadnit práci veliteli jednotky a zajistit potřebnou kvalitu odborné přípravy. Podmínkou účasti je zásahový (pracovní) oblek, přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv a opasek.

Kurz „Obsluhovatel motorové pily v jednotce PO“ 64 hod. - podmínkou účasti je vlastní motorová pila (v případě většího počtu zájemců z jedné jednotky, stačí jedna pila, ale dostatek PHM a mazadel), potřebné pohonné hmoty a mazací látky, pracovní oblek kalhoty proti průřezu nebo návleky proti průřezu, pracovní obuv, rukavice, přilba,(vybavení:na základě Sbírky zákonů část 11 z roku 2002, nařízení vlády č.28, je uzákoněno v části III. dodržování pokynů výrobce uvedené v návodu!) sekera, 2 klíny, dřevorubecká lopatka (obracečka). Pokud vlastníte pásmo, doporučujeme se také jím vybavit. Pro absolvování kurzu je nezbytný aktuální dobrý zdravotní stav.

Kurz  NDT  „Nositel dýchací techniky“ 16 hod. - nutná výbava: dýchací přístroj, pro každého jedna láhev plná, přilba, obuv, zásahový oblek. Podmínkou účasti zdravotní způsobilost.

Kurz TECH-16 „Technik technické a chemické služby dobrovolné jednotky“ - je určen GŘ HZS ČR pro hasiče dobrovolných jednotek PO pověřených velitelem jednotky k plnění některých úkolů na úseku technické služby a chemické služby.

Kurz TOOB-16 „Technik ochrany obyvatelstva v jednotce PO“ absolvují určení členové, technici ochrany obyvatelstva nebo velitelé družstev pro ochranu obyvatelstva jednotky SDH obce. Nutná výbava: kompletní zásahová výzbroj.

Kurz ZZZ „Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO“ - kurz zařazený do systému odborné přípravy členů jednotek PO. Osnovy kurzu vycházejí ze základní normy zdravotnických znalostí, schválené ČČK. Se souhlasem ČČK byla základní norma zdravotnických znalostí částečně upravena pro potřeby dobrovolných jednotek PO. Důraz je kladen na praktickou přípravu, škola je dobře vybavena potřebnými pomůckami.

Kurz „Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO“ – je určen pro členy dobrovolných jednotek PO, které mají ve vybavení jednotky SDH obce nebo jednotky SDH podniku člun.

Požadavky na zařazení do kurzu: absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO, účastník musí být plavec s aktuálně dobrým zdravotním stavem, kompletní zásahové vybavení, teplé prádlo pod suchý oblek, náhradní spodní prádlo. V rámci možností speciální vesty na vodu (Hikox), vodácká přilba (chránící zátylek, uši) a suchý oblek (v případě potřeby toto bude zapůjčeno). Praktická příprava bude prováděna na vodním kanále v Opavě, což zajistí vysokou kvalitu výcviku, současně však nájem kanálu zvyšuje cenu kurzu.

Kurz „Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel“ v rozsahu 40 hodin, tento kurz je organizován pro zabezpečení odborné úrovně připravenosti jednotky SDH obce k záchranným pracím při dopravních nehodách. Kurz absolvují určení členové jednotky SDH obce, kteří absolvovali nebo budou absolvovat kurz „ZZZ-16“. Podmínkou k zařazení jednotky do předurčenosti k záchranným pracím při silničních nehodách je úspěšné absolvování této odborné přípravy minimálně u 50% členů této jednotky.

Kurz „Práce ve výškách a nad volnou hloubkou“ je určen pro členy jednotky SDH obcí, kdy musí řešit složité situace v prostorách s nebezpečím pádu a v dalších nebezpečných a exponovaných situacích. Podmínkou účastí je: dobrý aktuální zdravotní stav, absolvování základní odborné přípravy členů jednotky, kompletní zásahové vybavení, doplňky pro nepříznivé klimatické podmínky (kurz se koná za každého počasí), osobní prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou využívané v JSDH. U tohoto kurzu není nárok na státní příspěvek.

Kurz „Preventista PO u právnické nebo fyzické podnikající osoby“ podle zák.č.133/1985 Sb., o požární ochraně a podle ustanovení § 5 odst.1 písm.e) je každá právnická nebo podnikající fyzická osoba povinná zajistit pravidelnou kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně. K poznání a získání základních znalostí o předpisech, teoretických základech procesů hoření a hašení hoř. látek a požadavcích na zajištění požárně bezpečného průběhu technologických procesů z hlediska možných a vyskytujících se zdrojů požárů, bezpečného pohybu a pobytu osob na pracovišti a možností provedení hasebního zásahu slouží tento kurz. Získaná odbornost umožní nejen odpovědně a se znalostí věci naplňovat povinnosti firmy v souladu se zákonem a technickými předpisy, ale i provádění školení zaměstnanců jednotlivých pracovišť ve firmě.

Kurz „ Základy vzdělávání dospělých“. Nově zařazený kurz určený členům SH ČMS, kteří zabezpečují školení, mají odborné znalosti z oblasti požární ochrany (např. prevence, represe apod.) a přitom nemají pedagogické vzdělání. Absolvováním kurzu získají základní znalosti ze vzdělávání dospělých, což jim umožní efektivněji provádět vzdělávací aktivity. Lektorsky bude kurz zabezpečen Ostravskou univerzitou.

 

Kurz „Minimum funkcionáře v SDH“, nově zařazený kurz,  určený pro nové, začínající funkcionáře Sborů dobrovolných hasičů, kteří byli zvoleni ve svých SDH do funkcí ve výboru SDH ( zejména starosty, jejich zástupce, jednatele a předsedy kontrolní revizní rady). Funkcionáři SDH se prostřednictvím tohoto kurzu dozví:      co je to SH ČMS a předpisy SH ČMS, co je SDH a povinná dokumentace SDH, jaké orgány tvoří SDH a co mají ve své kompetenci, jaká práva a povinnosti mají členové, jaká práva a povinnosti mají funkcionáři, za co který funkcionář zodpovídá,      valné hromady a jejich dokumentace, informace ke změnám ve Spolkovém rejstříku dle nového OZ, jaké evidence je nezbytné v SDH vést, jak je to s financováním: dotace, vlastní zdroje, sponzoři, co je třeba v SDH pro práci s mládeží,           spolupráce SDH a JPO, JPO co to je a kdo ji zabezpečuje, jak je to s pojištěním, co je třeba vědět o inventarizaci a inventuře v SDH, jak dát o sobě vědět okolí, základy komunikace a psychologie pro funkcionáře a další zajímavé a potřebné informace pro funkcionáře SDH. Doporučujeme si přivést: Stanovy SH ČMS - ke stažení na www.dh.cz, flashdisk pro nahrání materiálů.

 

Kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ , jedná se o rekvalifikační kurz akreditovaný u MŠMT pod č.j. MSMT-562/13-212/32. Rozsah kurzu je 44 vyučovacích hodin + závěrečné zkoušky (písemný test + praktické zkoušky) . Úspěšný absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností, časově neomezené. Kurz lektorsky zabezpečí Codrys group s.r.o., který má akreditaci MŠMT.

Podmínky pro uchazeče:

- věk 18 a více let

- ukončené střední vzdělání (maturita není podmínkou, stačí učební obory, ale studium musí být zakončené příslušnou zkouškou)

- trestní bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku)

- zdravotní způsobilost k výkonu Zdravotníka na zotav. akcích (potvrzení od svého praktického lékaře)

Kurz se bude skládat ze tří víkendových částí. Cena kurzu není prozatím stanovena, hledají se možnosti získání dotací. V ceně kurzu budou i zkoušky. Zkoušky je možno jednou opakovat, ale opravné zkoušky se platí zvlášť; 300,- písemný test, 700,- praktické zkoušky - opravuje se jen ta část v které napoprvé účastník neuspěje.

 

Kurz „Noví vedoucí mládeže“ , je název kurzu, určeného pro nové, začínající vedoucí mládeže Sborů dobrovolných hasičů, kteří se rozhodli, že začnou pracovat ve svém sboru s mladými hasiči.

Vedoucí mládeže se prostřednictvím tohoto kurzu dozví: co je to SH ČMS, co je to kolektiv mladých hasičů, jaká práva a povinnosti má mladý hasič, jaká práva a povinnosti má vedoucí kolektivu,          co je právní minimum vedoucího dětského kolektivu, jak má postupovat při registraci kolektivu, jak je to s pedagogikou a psychologií při práci s dětmi,             jak zajistit bezpečnost při práci s dětmi, co je to první pomoc, o pojištění mladých hasičů při činnosti a pojištění VM, jaké jsou možnosti financování práce s mládeží ve SH ČMS, o směrnicích hry Plamen a soutěže Dorost, něco z historie – mladých hasičů i SH ČMS, něco ze současnosti – Statuty, předpisy … v SH ČMS a spoustu dalších zajímavých a potřebných informací k práci s mladými hasiči

Účastníci kurzu s sebou přivezou publikace:

 

  • učební texty pro instruktory a vedoucí - ke stažení na www.dh.cz
  • směrnice hry Plamen - aktuální znění ke stažení na www.dh.cz
  • směrnice soutěže Dorost - aktuální znění ke stažení na www.dh.cz
  • plnění odborností MH - ke stažení na www.dh.cz
  • rádce MH

 

Poznámka:

Ve snaze umožnit vysílajícím subjektům ušetřit na refundaci mezd nabízíme 40 hodinový kurz pro velitele rozdělený na 2 kurzy víkendové (tím jsou uspořeny 4 pracovní dny), účastníci kurzů však musí obětovat dva víkendy.

 

This is alternative content.