Technik StS

Témata

 • Organizace pravidelné odborné přípravy strojníků v jednotce SDH obce,školení řidičů, preventivní zdravotní prohlídky řidičů. Prevence vzniku dopravních nehod,
 • Ustanovení Řádu výkonu služby v jednotkách PO ve vazbě na strojní službu,
 • Vyhláška o technických podmínkách požární techniky - druhy požární techniky, barevné provedení požární techniky; požadavky na výstražné zařízení, technické kontroly požární techniky,
 • Vedení elektronické evidence technických prostředků strojní služby s vazbou na databázi HZS kraje,
 • Kontroly a údržba požární techniky, odstraňování vybraných závad.

Legislativa

ád výkonu služby v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, sborů dobrovolných hasičů obcí a sborů dobrovolných hasičů podniků    č. j. MV-179143-8/PO-IZS-2021. Vydaný 22. prosince 2021.

Kurz je ukončen závěrečným ověřením znalostí ústně nebo písemně před komisí.

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

 • je členem dobrovolné jednotky PO obce (podniku) a absolvoval základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek PO,
 • 3 roky praxe v jednotce PO

Doklady:

 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel dobrovolné jednotky PO v přihlášce do kurzu.

Vybavení a vystrojení:

 • pracovní stejnokroj PS II,
 • sešit a psací potřeby

Doplňující informace

Kurz začíná v 9:00 hodin. Prezentace do 8:45 hodin.

Kurz byl zrušen.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

200.00
790.00
990.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

Technik StS

Termín

13.05.2023-13.05.2023

Obsazenost:

7/16

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce