V-40 E MNICHOVICE - OP k získání způsobilosti velitele formou E-LEARNINGU

Témata

Náplní kurzu jsou témata, která vycházejí z legislativy:

 • struktura státní správy v PO
 • spolupráce na úseku PO s občanskými sdruženími
 • odborná příprava v jednotce
 • druhy jednotek
 • základní úkoly jednotek
 • dílčí zprava o zásahu a zpráva o zásahu
 • orientace v DZP – dokumentace zdolávání požáru
 • práce ve výšce a nad volnou hloubkou + praxe
 • spojení u zásahu, předpisy pro provoz radiostanic
 • zdravotní příprava – první pomoc
 • opatření jednotky PO při havárii přepravního prostředků s nebezpečný zbožím + praxe
 • úkoly jednotek na úseku civilní obrany a ochrany obyvatelstva

Kurz je ukončen ověřením odborné způsobilosti testem v rozsahu 40 otázek a ústní zkouškou.

Legislativa

Kurz V-40E velitelů družstev a velitelů SDH JPO obcí a jednotek SDH podniků určen pro velitele družstev a velitele SDH JPO II.,III.dle MV-2370-1/PO-IZS-2014

Legislativa:   

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 240/2000 Sb., „krizový zákon“ ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů,
 • NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhl. 328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • NV č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti dobrovolných hasičů.

Metodické listy Bojového řádu: 

O – obecné zásady, N – nebezpečí, Ř – řízení, P – požární zásah, S – součinnost, L – nebezpečné látky, T - technický zásah, D - dopravní nehody

Podpora:

www.cahd.cz

www.hasici-vzdelavani.cz

www.mvcr.cz

www.zakonyprolidi.cz 

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

 • člen jednotky SDH obce (podniku) je absolventem základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO,
 • má tři roky praxe v jednotce PO

Doklady:

 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel dobrovolné jednotky PO v přihlášce do kurzu.

Výstroj a vybavení:

 • psací potřeby
 • v případě ubytování i hygienické potřeby
 • pracovní stejnokroj PS II.
 • plná zásahová výzbroj

Doplňující informace

Kurz bude zahájen v 8:00 hodin, prezentace do 7:45.

Před školením,24h ve školícím středisku UHŠ, budou odeslány přihlašovací údaje a materiály pro studium e-learningovou formou na danou emailovou adresu účastníka (nesmí být email jednotky,firmy,kolegy). Před školením ve školícím středisku UHŠ je nutné přinést certifikát absolvování elearnigu (závěrečný test).

ŠKOLENÍ BUDE PROBÍHAT NA HASIČSKÉ STANICI V MNICHOVICÍCH. POZOR! OMEZENÉ MNOŽSTVÍ PARKOVÁNÍ.PŘÍJEZD POKUD MOŽNO DA. 

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

4160.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

V-40 E MNICHOVICE - OP k získání způsobilosti velitele formou E-LEARNINGU

Termín

19.05.2023-21.05.2023

Obsazeno

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce

Obsazeno, pro více info volejte

+420 604 357 822