Vyprošťování u DN pro JPO SDH obcí

Témata

Taktika zásahu při dopravních nehodách

Psychologie a specifika první pomoci při VZOHV

Konstrukce vozidel

Věcné a technické prostředky VZOHV

Taktika a technika VZOHV

Kurz je ukončen ověření odborných znalostí ústní zkouškou nebo formou testu a praktickou zkouškou před komisi.

Legislativa

Kurz "Vyprošťování u dopravních nehod pro jednotky SDH obcí (VDN-SDH)", je specializační kurz určen pro členy jednotek SDH obcí, které jsou předurčeny k zásahům při dopravních nehodách. Řídí se pokynem GŘ HZS ČR vydaným pod č.j. MV-161244-2/PO-IZS-2019.

Kurzy VDN-SDH organizují HZS kraje.

Ukončení kurzu se provádí ověřením odborných znalostí ústní zkouškou nebo formou testu a praktickou zkouškou před komisí jmenovanou organizátorem.

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

  • úspěšné absolvování základní odborné přípravy člena jednotky PO
  • členství v jednotce SDH předurčené k zásahům při silničních dopravních nehodách.

Doklady:

  • osobní doklady
  • potvrzení o splnění podmínek pro zařazení do kurzu.

Vybavení a vystrojení:

  • sešit a psací potřeby,
  • pracovní stejnokroj PS II.
  • zásahový oděv, zásahová obuv, respirátor, zásahové rukavice, přilba a kukla
  • v případě ubytování i hygienické potřeby

Kurz absolvují určení členové jednotky SDH obce předurčených k zásahům při dopravních nehodách. Kurz absolvují určení členové jednotky SDH obce, kteří absolvovali nebo budou absolvovat kurz "ZZZ-16". Podmínkou k zařazení jednotky do předurčenosti k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách je úspěšné absolvování této odborné přípravy minimálně u 50% členů této jednotky.

Doplňující informace

Kurz začíná v 9:00 hodin. Prezentace do 8:45 hodin.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

Přihláška do kurzu

Název kurzu

Vyprošťování u DN pro JPO SDH obcí

Termín

27.03.2023-31.03.2023

Obsazenost:

0/16

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce