V-40 velitelů a velitelů družstev-BEROUN

Témata

 • struktura státní správy v PO
 • spolupráce na úseku PO s občanskými sdruženími
 • odborná příprava v jednotce
 • druhy jednotek
 • základní úkoly jednotek
 • příprava cvičení
 • dílčí zprava o zásahu a zpráva o zásahu
 • orientace v DZP – dokumentace zdolávání požáru
 • práce ve výšce a nad volnou hloubkou + praxe
 • spojení u zásahu, předpisy pro provoz radiostanic
 • zdravotní příprava – první pomoc
 • opatření jednotky PO při havárii přepravního prostředků s nebezpečný zbožím + praxe
 • úkoly jednotek na úseku civilní obrany a ochrany obyvatelstva

U tohoto kurzu je ověření odborné způsobilosti prováděno testem v rozsahu 40 otázek a ústní zkouškou.

Legislativa

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 238/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o HZS ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., „krizový zákon“ ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů
 • NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů
 • NV č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti dobrovolných hasičů.

Bojový řád: kapitoly: O – obecné zásady, N – nebezpečí, Ř – řízení, P – požární zásah, S – součinnost, L – nebezpečné látky,

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

 • člen jednotky SDH obce (podniku) je absolventem základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO,
 • má tři roky praxe v jednotce PO
 • pracovní stejnokroj PS II.
 • plná zásahová výzbroj
 • psací potřeby

 

Doplňující informace

 

Cena kurzu bude upřesněna! Ceník v kurzu je pouze informační!

Začátek kurzu 9:00. Registrace do 8:45.

 Kurz je vypsán pouze pro ÚO Beroun.

 

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

3015.00
2135.00
5150.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

V-40 velitelů a velitelů družstev-BEROUN

Termín

30.03.2023-02.04.2023

Obsazenost:

0/30

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce