Technik technické a chemické služby dobrovolné jednotky

Témata

Témata:

 • Legislativa a předpisy v oblasti technické a chemické služby
 • Organizace technické a chemické služby v PO
 • Provozuschopnost věcných prostředků PO
 • Podpora při zásahu JPO v prostředí nebezpečných látek
 • Sorbety a hasiva
 • Prostředky první pomoci a jejich použití

Legislativa

Kurz TCH-16 Technik dobrovolnéjednotky PO je určen pro členy jednotek SDH PO pověřených velitelem k plnění některých úkolů na úseku technické služby a chemické služby.

Absolvent získá potřebné znalosti pro používání, obsluhu, ošetřování a udržování prostředků technické a chemické služby své jednotky PO v provozuschopném stavu, taktiku nasazení určených prostředků, vedení odborné přípravy své jednotky PO na úseku technické a chemické služby.

Legislativní rámec:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů - §§ 24, 26, 29, 30.

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

 • je členem dobrovolné jednotky PO obce (podniku) a absolvoval základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek PO,
 • 3 roky praxe v jednotce PO

Doklady:

 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel dobrovolné jednotky PO v přihlášce do kurzu.

Vybavení a vystrojení:

 • pracovní stejnokroj PS II,
 • zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba apod.
 • sešit a psací potřeby,
 • v případě ubytování i hygienické potřeby

Doplňující informace

Kurz odborné způsobilosti TChS -TTS bude ukončen závěrečným testem  a ústní zkouškou.

Kurz začíná v 9:00 hodin. Prezentace do 8:45 hodin.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

1573.00
1177.00
2750.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

Technik technické a chemické služby dobrovolné jednotky

Termín

25.11.2023-26.11.2023

Obsazenost:

0/16

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce