S-40 E Odborná příprava k získání způsobilosti strojníka formou E-LEARNINGU

Témata

 • orientačně legislativa – zákon 133/1985 Sb.,
 • základy mechaniky kapalin = čerpání vody, doprava vody
 • organizace strojní služby
 • druhy čerpadel a vývěv
 • řízení vozidel s právem přednosti v jízdě a zásady bezpečné jízdy
 • zdravotní příprava – první pomoc
 • taktické a bezpečnostní zásady při výjezdu a jízdě k zásahu a při umísťování techniky u zásahu
 • zásah s nebezpečnými látkami
 • přívěsy, elektrocentrály, přetlakové ventilátory, odsávače kouře
 • mobilní požární technika
 • druhy a konstrukce čerpadel, provozní podmínky, charakteristika čerpadel
 • běžné závady čerpadel + údržba
 • principy vývěv – údržba, závady
 • vyprošťovací zařízení
 • praktický výcvik s čerpadlem PS 12, ROSEMBAUER FOX2

Legislativa

Kurz S-40 E strojníků jednotek SDH obcí je určen k získání odborné způsobilosti strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO II a JPO III. formou elearningu.

Provádí se na základě pokynů GŘ HZS č.j.MV-2370-5/PO-IZS-2014.

Legislativa:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (právní úprava jízdy vozidlem s právem přednostní jízdy - § 41).
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o opožármí ochraně.
 • vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů.
 • Řád strojní služby v PO - SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV - částka 56/2018

Požadavky

Podmínky pro zařazení člena jednotky SDH obce (podniku) do kurzu:

 • člen SDH obce, který absolvoval ZOP,
 • ŘP sk. C nebo B podle hmotnostní třídy vozidla ve své jednotce PO,
 • 2 roky praxe v řízení automobilů sk. C, D nebo B podle hmotnostní třídy vozidla ve své JPO.

Doklady:

 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel JPO v přihlášce do kurzu.

Vybavení a výstroj:

 • sešity a psací potřeby,
 • pracovní stejnokroj PS II, zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba apod. s přihlédnutím na vybavenost a možnosti své JPO.

Doplňující informace

Kurz je ukončen ověřením odborné způsobilosti testem v rozsahu 40 otázek a ústní zkouškou.

 

Kurz bude zahájen v 9:00 hodin, prezentace do 8:45.

Před školením,24h ve školícím středisku UHŠ, budou odeslány přihlašovací údaje a materiály pro studium e-learningovou formou na danou emailovou adresu účastníka (nesmí být email jednotky,firmy,kolegy). Před školením ve školícím středisku UHŠ je nutné přinést certifikát absolvování elearnigu (závěrečný test). Maximální doba pro odeslání přihlášky do kurzu S 40E je 8.11.2023.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

3015.00
2135.00
5150.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

S-40 E Odborná příprava k získání způsobilosti strojníka formou E-LEARNINGU

Termín

08.12.2023-10.12.2023

Obsazenost:

4/30

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce