S-8

Témata

 • Plnění úkolů strojní služby u jednotky PO
 • Požární čerpadla
 • Praktický výcvik s požárními čerpadly
 • Ověření odborné způsobilosti

Kurz je ukončen formou závěrečné zkoušky před zkušební komisí /praktická zkouška, ústní zkouška nebo písemná zkouška (test)

Legislativa

Legislativa:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (právní úprava jízdy vozidlem s právem přednostní jízdy - § 41).
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o opožármí ochraně.
 • vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů.
 • Řád strojní služby v PO - SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV - částka 56/2018

Č.j. MV-2370-6/PO-IZS-2014

Požadavky

 • je členem dobrovolné jednotky PO a absolvoval základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek PO,
 • věk 18 let.
 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel dobrovolné jednotky PO v přihlášce do kurzu,
 • sešity, psací a kreslící potřeby,
 • pracovní stejnokroj II, zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba apod. s přihlédnutím na vybavenost a možnosti své jednotky PO.

Doplňující informace

Začátek kurzu v 9.00h. Prezentace do 8.45h

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

790.00
200.00
990.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

S-8

Termín

25.11.2023-25.11.2023

Obsazenost:

3/30

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce