Plán odborných kurzů

Plán odborných kurzů v ÚHŠ SH ČMS Jánské Koupele na II. pololetí roku 2017

 

>>> Témata kurzů
>>>
Stáhnout přihlášku
>>> Ceník

Důležité upozornění: od 27.1. 2014 platí Pokyn Generálního ředitele HZS č.3 k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, který přináší změny v odborné přípravě týkající se velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí a podniků. Pro všechny velitelé bez rozdílu kategorie jednotky je nově předepsán rozsah 40 hodin. Nabízí se možnost nahrazení prezenční části v rozsahu 16-ti hodin e-learningovou formou. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ POD TABULKOU! 

  

Měsíc:        KVĚTEN a ČERVEN

 

Datum konání

Typ kurzu

Hodin

Poznámka

5.5. - 7.5.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti velitel

 e-learningovou formou

24

nutnost přihlásit se do 5.4.2017

Zahájení v 9:00 hod.

5.5. - 7.5.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

 e-learningovou formou

24

nutnost přihlásit se do 5.4.2017

Zahájení v 9:00 hod.

12.5. - 14.5.

práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO

16

začátek v pátek 17.00 hod., další informace pod tabulkou,

cena kurzu 2100,- Kč

13.5. - 14.5.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

16

odborná příprava k získání odborné způsobilosti, strojníků JPO V. a VI. zahájení v 9:00 hod.

13.5. - 14.5.

technik ochrany obyvatelstva

16

zahájení v 9:00 hod.

15.5. - 21.5.

obsluhovatel motorové pily

64

zahájení v 9:00 hod.

15.5. - 19.5.

základní odborná příprava členů JSDHO

40

zahájení v 9:00 hod.

20.5. - 21.5.

NDT

16

zahájení v 9:00 hod.

27.5. - 28.5.

základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek

16

zahájení v 9:00 hod.

2.6. - 4.6

lezci II.

 

zahájení v 16:00 hod. Pokračování kurzu lezci I.

3.6.

odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

8

zahájení v 9:00 hod., pro JPO V., které nemají vozidla CAS

10.6. - 11.6

odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti strojník

16

kurz pro strojníky JPO II. a III. Zahájení v 9:00 hod.

10.6. - 11.6.

Instruktor preventivně výchovné činnosti OO

16

zahájení v 9:00 hod.

24.6. - 25.6.

základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek

16

zahájení v 9:00 hod.

24.6. - 25.6

NDT

16

zahájení v 9:00 hod.

    

Měsíc:    ZÁŘÍ a ŘÍJEN

Datum konání

Typ kurzu

Hodin

Poznámka

25.9. -  27.9.

Technik ochrany obyvatelstva

16

Pro MSK

29.9. - 1.10.

Technik ochrany obyvatelstva

16

Pro  MSK

30.9. - 1.10.

Nositelé dýchací techniky

16

Vlastní dýchací přístroj

4.10. - 6.10.

Specialista ochrany obyvatelstva

16

Pro MSK

6.10. - 8.10.

Technik ochrany obyvatelstva

16

Pro MSK

7.10.

Technik strojní služby JPO (T-STS JSDHO)

8

 

9.10. - 15.10.

Obsluhovatel motorové pily v jednotce PO

64

 

9.10. - 13.10.

Základní odborná příprava členů JSDHO

40

 

14.10. - 15.10.

Odborná příprava k získání způsobilosti velitel

40

Týdenní kurz rozdělený na dva kurzy víkendové – 1.část, zahájení v 9:00 hod.

14.10. - 15.10.

Odborná příprava k získání způsobilosti strojník

40

Týdenní kurz rozdělený na dva kurzy víkendové – 1.část, zahájení v 9:00 hod.

16.10. - 18.10.

Technik ochrany obyvatelstva

16

Pro MSK

16.10. - 20.10.

Člen JPO, předurčené k zásahům při silničních dopravních nehodách

40

 

20.10. – 21.10.

Pravidelná odborná příprava velitelů

16

Pro MSK

18.10. - 20.10.

Specialista ochrany obyvatelstva

16

Pro MSK

23.10. - 27.10.

Odborná příprava k získání způsobilosti velitel

40

 

23.10. - 27.10.

Odborná příprava k získání způsobilosti strojník

40

 

28.10. - 29.10.

Odborná příprava k získání způsobilosti strojník

16

 

 

Měsíc:    LISTOPAD  a  PROSINEC

Datum konání

Typ kurzu

Hodin

Poznámka

3.11. - 5.11.

Odborná příprava k získání způsobilosti velitel

40

Týdenní kurz rozdělený na dva kurzy víkendové – 2. část, zahájení v 8:00

3.11. - 5.11.

Odborná příprava k získání způsobilosti strojník

40

Týdenní kurz rozdělený na dva kurzy víkendové – 2. část, zahájení v 8:00

6.11. - 12.11.

Obsluhovatel motorové pily v jednotce PO

64

 

6.11. - 10.11

Základní odborná příprava členů JSDHO

40

 

8.11. - 10.11.

Specialista ochrany obyvatelstva

16

Pro MSK

10.11. - 12.11.

Univerzita dobrovolného hasiče

 

Pro již přihlášené

11.11. - 12.11.

Odborná příprava k prodloužení  způsobilosti strojník

16

 

18.11. - 19.11.

Základy zdravotnických znalostí pro členy JSDHO

16

 

18.11. - 19.11.

Nositel dýchací techniky

16

Vlastní dýchací přístroj

24.11. - 26.11.

Specialista ochrany obyvatelstva

16

Pro MSK

 

25.11. - 26.11.

Technik technické a chemické služby

16

 

27.11. - 1.12.

Odborná příprava k získání způsobilosti velitel

40

 

27.11. - 1.12.

Odborná příprava k získání způsobilosti strojník

40

 

2.12. - 3.12.

Odborná příprava k prodloužení  způsobilosti strojník

16

 

2.12. - 3.12.

Základy zdravotnických znalostí pro členy JSDHO

16

 

6.12. - 8.12.

Specialista ochrany obyvatelstva

 

Pro MSK

8.12. - 10.12.

Univerzita dobrovolného hasiče

 

Závěr

15.12. - 17.12.

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti velitel

e-learningovou formou 

24

Do tohoto kurzu je nutné se přihlásit nejpozději do 30.10.2016, zahájení v 9:00 hod.

15.12. - 17.12.

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník

e-learningovou formou

24

Do  tohoto kurzu je nutné se přihlásit nejpozději do 30.10.2016, zahájení v 9:00 hod.

 

 Odbornou přípravu provádí ÚHŠ Jánské Koupele v souladu s pokynem Generálního ředitele HZS ČR č.3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků. V souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §§ 32 až 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO, ve znění pozdějších předpisů, a pro zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy JSDH obcí a podniků.

 Začátky kurzů jsou stanoveny na 9:00 hod., pokud v poznámce není uvedeno jinak. Prezentace do 8.30 hod.

 Další kurzy lze do programu zařadit na základě konkrétního zájmu i v jiných termínech včetně pravidelné odborné přípravy. Nabízíme také zabezpečení odborné přípravy při dostatečném množství zájemců (i základní odborné přípravy členů JSDH) mimo školu na místě dohodnutém se zájemcem.

Aktuální ceny kurzů jsou uvedeny na www.uhs.cz. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na výuku, ubytování a stravování. ÚHŠ Jánské Koupele je plátcem DPH. V případě, že nejsou požadovány služby v plném rozsahu (ubytování, stravování), prosíme uvést tuto skutečnost do přihlášky. Při vystavení faktury tento požadavek bude akceptován.

ÚHŠ si vyhrazuje možnost zrušit kurz na základě malého zájmu. V tomto případě přihlášené zájemce budeme bez prodlení informovat. Zaslané přihlášky však jinak nepotvrzujeme. Aktuální informace o konání kurzu budou na www.uhs.cz: na hlavní straně vpravo = „Aktuální informace o kurzech“.

Podrobnější informace jsou součástí přihlášky do kurzu. Používejte prosím zásadně přihlášku stáhnutou z www.uhs.cz, kde jsou průběžně aktualizovány informace. Na této adrese také najdete podrobnější informace o škole, včetně fotografií. Přihlášky prosíme zaslat nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu společně s řádnou objednávkou vystavenou vysílající obcí, městem či podnikem.

Informace rádi poskytneme i telefonicky na čísle 556 309 017, kontaktní osoby Ing. Karger a Ing. Vícha.

 

Bližší informace o některých kurzech:

 

Kurzy „Odborná příprava k získání způsobilosti velitel a strojník“ a odborná příprava k prodloužení způsobilosti strojník) - podmínkou účasti je zásahový (pracovní) oblek, přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv a opasek.

Kurz „Základní odborná příprava členů JSDH“ 40 hod. - základní odbornou přípravu členů organizuje velitel dobrovolné jednotky PO. Obsahová náplň kurzu je stanovena v Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č.3/2014. Tento kurz nabízí škola obcím komerčně (není nárok na státní příspěvek) jako možnost usnadnit práci veliteli jednotky a zajistit potřebnou kvalitu odborné přípravy. Podmínkou účasti je zásahový (pracovní) oblek, přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv a opasek.

Kurz „Obsluhovatel motorové pily v jednotce PO“ 64 hod. - podmínkou účasti je vlastní motorová pila (v případě většího počtu zájemců z jedné jednotky, stačí jedna pila, ale dostatek PHM a mazadel), potřebné pohonné hmoty a mazací látky, pracovní oblek (návleky proti průřezu), pracovní obuv, rukavice, přilba, sekera, 2 klíny, dřevorubecká lopatka (obracečka). Pokud vlastníte pásmo, doporučujeme se také jím vybavit. Pro absolvování kurzu je nezbytný aktuální dobrý zdravotní stav.

Kurz NDT „Nositel dýchací techniky“ 16 hod. - nutná výbava: dýchací přístroj, pro každého jedna láhev plná, přilba, obuv, zásahový oblek. Podmínkou účasti zdravotní způsobilost.

Kurz TECH-16 „Technik technické a chemické služby dobrovolné jednotky“ - je určen GŘ HZS ČR pro hasiče dobrovolných jednotek PO pověřených velitelem jednotky k plnění některých úkolů na úseku technické služby a chemické služby.

Kurz TOOB-16 „Technik ochrany obyvatelstva v jednotce PO“ absolvují určení členové, technici ochrany obyvatelstva nebo velitelé družstev pro ochranu obyvatelstva jednotky SDH obce. Nutná výbava: kompletní zásahová výzbroj.

Kurz „Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO“ - kurz zařazený do systému odborné přípravy členů jednotek PO. Osnovy kurzu vycházejí ze základní normy zdravotnických znalostí, schválené ČČK. Se souhlasem ČČK byla základní norma zdravotnických znalostí částečně upravena pro potřeby dobrovolných jednotek PO. Důraz je kladen na praktickou přípravu, škola je dobře vybavena potřebnými pomůckami.

Kurz „Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO“ – je určen pro členy dobrovolných jednotek PO, které mají ve vybavení jednotky SDH obce nebo jednotky SDH podniku člun.

Požadavky na zařazení do kurzu: absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO, účastník musí být plavec s aktuálně dobrým zdravotním stavem, kompletní zásahové vybavení, teplé prádlo pod suchý oblek, náhradní spodní prádlo. V rámci možností speciální vesty na vodu (Hikox), vodácká přilba (chránící zátylek, uši) a suchý oblek (v případě potřeby toto bude zapůjčeno). Praktická příprava bude prováděna na vodním kanále v Opavě, což zajistí vysokou kvalitu výcviku, současně však nájem kanálu zvyšuje cenu kurzu.

Kurz „Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel“ v rozsahu 40 hodin, tento kurz je organizován pro zabezpečení odborné úrovně připravenosti jednotky SDH obce k záchranným pracím při dopravních nehodách. Kurz absolvují určení členové jednotky SDH obce, kteří absolvovali nebo budou absolvovat kurz „ZZZ-16“. Podmínkou k zařazení jednotky do předurčenosti k záchranným pracím při silničních nehodách je úspěšné absolvování této odborné přípravy minimálně u 50% členů této jednotky.

Kurz „Práce ve výškách a nad volnou hloubkou“ je určen pro členy jednotky SDH obcí, kdy musí řešit složité situace v prostorách s nebezpečím pádu a v dalších nebezpečných a exponovaných situacích. Podmínkou účastí je: dobrý aktuální zdravotní stav, absolvování základní odborné přípravy členů jednotky, kompletní zásahové vybavení, doplňky pro nepříznivé klimatické podmínky (kurz se koná za každého počasí), osobní prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou využívané v JSDH. U tohoto kurzu není nárok na státní příspěvek.

 

Poznámka:

Ve snaze umožnit vysílajícím subjektům ušetřit na refundaci mezd nabízíme 40 hodinový kurz pro velitele rozdělený na 2 kurzy víkendové (tím jsou uspořeny 4 pracovní dny), účastníci kurzů však musí obětovat dva víkendy.

 

Máte zájem o opravných prostředcích on-line? Například Xylocain způsobuje necitlivost v oblasti vašeho těla. Vzhledem k tomu, před chirurgickým zákrokem. Koneckonců, léčí nouzových potíží se srdečním rytmem. Cialis je nejlepší lék na pomoc mužům udržet erekci. Co http://cialis-cz.com/ a Cialis České? Co víte o cialis prodej? Také, přemýšlet o tom, Cialis. Obecně platí, že muži i ženy trpí sexuálními zdravotními problémy. Běžným třídy selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, mezi které patří Zoloft, může důvod obtěžovat v posteli. Aby se snížilo riziko nežádoucích vedlejších účinků Cialis Nepoužívejte žádné jiné léky bez předchozího projednání se svým lékárníkem. Nepoužívají nápravu bez vědomí svého lékárníka, pokud jste těhotná.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME