Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS

Technik technické a chemické služby

Témata

Témata:

  • legislativa – organizace PO
  • organizace technické služby v PO
  • provozuschopnost věcných prostředků PO
  • podpora při zásahu JPO v prostředí nebezpečných látek
  • sorbety a hasiva
  • zdravotní příprava

 

Ověření odborných znalostí je prováděno testem.

Legislativa

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů - §§ 24, 26, 29, 30.

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů: vybavení jednotek PO a používání požární techniky a věcných prostředků PO, podmínky akceschopnosti jednotek PO.

Řád výkonu služby, část II, oddíl 1 a 3 a přílohy T a CH

 

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

  • je členem dobrovolné jednotky PO obce (podniku) a absolvoval základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek PO,
  • 3 roky praxe v jednotce PO
  • psací potřeby 
  • v případě ubytování i hygienické potřeby

Doplňující informace

Kurz začíná v 9:00 hodin. Prezentace do 9:00 hodin.

Kurz je z důvodu onemocnění lektora a není náhrada je kurz zrušen.

Přihláška


Název kurzu


Notice: Undefined offset: 0 in /data/www/uhs.cz/www/application/modules/default/views/helpers/Reservation.php on line 44
Na tento kurz zatím nejsou vypsané termíny.