Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS

Obsluhovatel motorové pily v jednotce PO

Témata

 

Témata:

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci s pilou a ekologie
 • legislativa orientačně
 • ochrana dřevin a povolování kácení
 • fyziologie a hygiena práce
 • úrazy při práci s motorovou pilou
 • první pomoc při úrazech
 • osobní ochranné pomůcky
 • základní pravidla techniky práce s motorovou řetězovou pilou
 • pracovní postupy při použití motorové řetězové pily na stavebních konstrukcích
 • pracovní postupy při kácení stromů
 • odvětvování
 • použití pomocného nářadí
 • použití motorových rozbrušovacích pil
 • základní znalosti z fyziky a statiky
 • konstrukce střech
 • stropy , podlahy a příčky
 • přehled druhů motorových řetězových a rozbrušovacích pil vhodných pro požární ochranu
 • všeobecný popis pil – řezací část, vodící lišta, řetázka a spojka
 • příprava motorové řetězové pily k použití
 • pohonné směsi
 • záběh motorové řetězové pily
 • údržba motorových pil všeobecně

Praktický výcvik:

 • praktický výcvik ve vedení svislých a vodorovných řezů na trenažéru
 • praktický výcvik v lese – kácení, odvětvování, zavěšené stromy

 

Ověření odborných znalostí je prováděno testy z technologie, ochrany a bezpečnosti, údržby a praktické části.

Legislativa

Pokyn GŘ HZS ČR č. 11/2014, kterým se stanoví zásadypráce s přenosnou motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů těchto motorových pil.

Výhláška č. 247/2001 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména § 67 a § 203.

Výhláška č. 48/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Základní povinnosti právnických a fyzických osob stanovených v oblasti BOZP:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména § 101 odst.1., § 102 odst. 1 a 2 a § 106

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §§ 7 - 9

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §8

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), § 11 odst.1, § 13 odst. 3 písm. a) a d), § 20 odst. 1 písm. g), h), i), k), l), a o) a odst2, § 32 odts. 8

Požadavky

Podmínky pro zařazní do kurzu:

 • je členem jednotky a absolvoval základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek PO,
 • aktuální zdravotní stav musí být dobrý
 • psací potřeby
 • v případě ubytování i hagienické potřeby

Další důležitou podmínkou účasti v kurzu je vlasní motorová řetězová pila (v případě většího počtu posluchačů z jedné jednotky, stačí jedna pila, ale dostatek PHM a mazadel), potřebné pohonné hmoty a mazací látky, pracovní oblek, každý účastník musí mít návleky proti průřezu, pracovní obuv, dřevorubecká přilba, rukavice, sekera, 2 klíny, dřevorubecká lopatka (obracečka). Pokud vlastníte pásmo, doporučujeme se také jím vybavit. 

 

Doplňující informace

Kurz bude zahájen v 9:00 hodin, prezentace do 8:45.

Přihláška


Název kurzu


Notice: Undefined offset: 0 in /data/www/uhs.cz/www/application/modules/default/views/helpers/Reservation.php on line 44
Na tento kurz zatím nejsou vypsané termíny.