Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojník pro JPO V.

Témata

  • orientačně legislativa – zákon 133/1985 Sb.,
  • základy mechaniky kapalin = čerpání vody, doprava vody
  • organizace strojní služby
  • druhy čerpadel a vývěv
  • řízení vozidel s právem přednosti v jízdě a zásady bezpečné jízdy
  • zdravotní příprava – první pomoc
  • taktické a bezpečnostní zásady při výjezdu a jízdě k zásahu a při umísťování techniky u zásahu
  • zásah s nebezpečnými látkami
  • přívěsy, elektrocentrály, přetlakové ventilátory, odsávače kouře
  • mobilní požární technika
  • druhy a konstrukce čerpadel, provozní podmínky, charakteristika čerpadel
  • běžné závady čerpadel + údržba
  • principy vývěv – údržba, závady
  • vyprošťovací zařízení
  • praktický výcvik s čerpadlem PS 12

   

Legislativa

Kurz  S-16 strojníků jednotek SDH obcí je určen k získání odborné způsobilosti strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO V a jednotky SDH podniku, která disponuje CAS nebo AS. 

Provádí se na základě pokynů GŘ HZS č.j.MV-2370-3/PO-IZS-2014.

Legislativa:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (právní úprava jízdy vozidlem s právem přednostní jízdy - § 41).
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o opožármí ochraně.
 • vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů.
 • Řád strojní služby v PO - SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV - částka 56/2018

Požadavky

 • Podmínky pro zařazení do kurzu:

 • je členem dobrovolné jednotky PO a absolvování ZOP členů dobrovolných jednotek PO,

 • ŘP min. sk. C nebo B dle hmotnostní třídy vozidla ve své JPO

 • 2 roky praxe v řízení automobilů sk. B nebo C nebo D podle hmotnostní třídy vozidla ve své JPO.

 Doklady:

 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel dobrovolné jednotky PO v přihlášce do kurzu.

Výstroj a vybavení:

 • sešity a psací potřeby,
 • pracovní stejnokroj PS II, 
 • zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba apd. s přihlédnutím na vybavení a možnosti své jednotky PO.

Doplňující informace

Kurz bude zahájen v 9:00 hodin, prezentace do 8:45.

Přihláška


Název kurzu

Termín

volná místa

Zobrazují se pouze ti, kteří k tomu dali souhlas, viz. níže.

Osobní údaje účastníka

Datum narození

Údaje o jednotce

Fakturační údaje

Poznámka

V případě, že máte nějaké speciální požadavky - ubytování a stravu nebudete požadovat v plném rozsahu apod.

odeslat přihlášku