Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS

Odb.příprava S-40 Praha-západ formou e-learningu

Témata

  • orientačně legislativa – zákon 133/1985 Sb.,
  • základy mechaniky kapalin = čerpání vody, doprava vody
  • organizace strojní služby
  • druhy čerpadel a vývěv
  • řízení vozidel s právem přednosti v jízdě a zásady bezpečné jízdy
  • zdravotní příprava – první pomoc
  • taktické a bezpečnostní zásady při výjezdu a jízdě k zásahu a při umísťování techniky u zásahu
  • zásah s nebezpečnými látkami
  • přívěsy, elektrocentrály, přetlakové ventilátory, odsávače kouře
  • mobilní požární technika
  • druhy a konstrukce čerpadel, provozní podmínky, charakteristika čerpadel
  • běžné závady čerpadel + údržba
  • principy vývěv – údržba, závady
  • vyprošťovací zařízení
  • praktický výcvik s čerpadlem PS 12

   

 

Legislativa

Kurz S-40 strojníků jednotek SDH obcí je určen k získání odborné způsobilosti strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO II a JPO III.

Provádí se na základě pokynů GŘ HZS č.j.MV-2370/PO-IZS-2014

Zákon č. 361/2000 Sb., (právní úprava jízdy vozidlem s právem přednostní jízdy - § 41).

Zákon č. 133/1985 Sb., o opožármí ochraně a vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů.

Řád strojní služby v PO.

 

 

Požadavky

Podmínky pro zařazení člena jednotky SDH obce (podniku) do kurzu:

 • absolvoval základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek PO,
 • řidičský průkaz dané skupiny dle vozidla u jednotky
 • dva roky praxe v řízení automobilu, který je u jednotky
 • plné zásahové vybavení
 • psací potřeby

Doplňující informace

Kurz velitelů formou e-learningu konaný na Praze-západ se bude konat v obci Štěchovice a bude začínat ve pátek 21. 05. 2021  ve 12:00 hodin. 

Prezentace od 11:00 hodin na požární zbrojnici ve Štěchovicích společně velitelé a strojníci.

Po prezentaci se kurzy rozdělí podle aktualní situace.

Cena kurzu je cca 3500,- Kč včetně DPH. Stravu si účastních kurzu zabezpečuji samostatně.

Výuka bude v pátek od 12:00 do 21:00 hodin.

V sobotu od 8:00 do 18:00 hodin.

V neděli od 8:00 do cca 12:00 hodin

Přihláška


Název kurzu


Notice: Undefined variable: capacityFirst in /data/www/uhs.cz/www/application/modules/default/views/helpers/Reservation.php on line 40
Na tento kurz zatím nejsou vypsané termíny.