Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS

Odb. příprava NDT - Neratovice

Témata

 

Témata:

 • orientace v právních předpisech
 • povinnosti nositelů DT
 • zásady používání dýchací techniky při zásahu
 • složení ovzduší, fyziologie dýchání
 • účinky škodlivin na organismus
 • bezpečnost práce a ochrana zdraví
 • vzduchový dýchací přístroj včetně ochranných masek (popis, příprava k použití, kontrola před použitím)
 • praktický výcvik se vzduchovým dýchacím přístrojem
 • sestavení přístroje, kontrola před použitím, nasazení přístroje
 • výcvik v nezadýmeném prostoru bez zátěže a se zátěží
 • výcvik v prostředí bez viditelnosti – orientace

 

Ověření odborných znalostí je prováděno testem v rozsahu 40 otázek.

Legislativa

Absolvent získá potřebné znalosti pro používání izolačního dýchacího přístroje ve smyslu § 8 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

 • člen jednotky SDH obce (podniku) je absolventem základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO,
 • má tři roky praxe v jednotce PO
 • plná zásahová výzbroj
 • psací potřeby

 

Doplňující informace

Kurz NDT konaný v Neratovicích bude začínat v sobotu 15. 01. 2022 v 8:00 hodin, prezentace do 8:00 hodin.

Kurz se koná na požární zbrojnici v Neratovicích vedle stanice HZS.

Kurz se koná bez ubytování a stravy.

Cena kurzu je 1500 ,- Kč včetně DPH

Přihláška


Název kurzu


Notice: Undefined variable: capacityFirst in /data/www/uhs.cz/www/application/modules/default/views/helpers/Reservation.php on line 40
Na tento kurz zatím nejsou vypsané termíny.