Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS

odb. příprava V-40 Kutná Hora

Témata

Další náplní kurzu jsou témata, která vycházejí z legislativy:

 • struktura státní správy v PO
 • spolupráce na úseku PO s občanskými sdruženími
 • odborná příprava v jednotce
 • druhy jednotek
 • základní úkoly jednotek
 • příprava cvičení
 • dílčí zprava o zásahu a zpráva o zásahu
 • orientace v DZP – dokumentace zdolávání požáru
 • práce ve výšce a nad volnou hloubkou + praxe
 • spojení u zásahu, předpisy pro provoz radiostanic
 • zdravotní příprava – první pomoc
 • opatření jednotky PO při havárii přepravního prostředků s nebezpečný zbožím + praxe
 • úkoly jednotek na úseku civilní obrany a ochrany obyvatelstva

U tohoto kurzu je ověření odborné způsobilosti prováděno testem v rozsahu 40 otázek a ústní zkouškou.

Legislativa

Legislativa:     - Zákon č. 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 238/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 239/2000 Sb., o HZS ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 240/2000 Sb., „krizový zákon“ ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů

- NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů

- NV č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti dobrovolných hasičů.

 

Bojový řád: kapitoly: O – obecné zásady, N – nebezpečí, Ř – řízení, P – požární zásah, S – součinnost, L – nebezpečné látky,

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

 • člen jednotky SDH obce (podniku) je absolventem základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO,
 • má tři roky praxe v jednotce PO
 • plná zásahová výzbroj
 • psací potřeby

 

Doplňující informace

Kurz velitelů konaný v Kutné Hoře bude začínat ve čtvrtek  27. dubna 2020 v 9:00 hodin. 

Prezentace do 8:30 hodin až 9:00hodin. 

Kurz se koná na v obci Křesetice v Hostinci U Nevolů.

Cena kurzu je 3800,- Kč včetně DPH.

Ubytování se nezajišťuje!

V ceně není zahrnuta strava, pokud bude zájem o zabezpečení oběda, tak je potřeba toto uvést v přihlášce v kolonce poznámka a takto přihlášený oběd bude závazný a zájemce jej bude muset zaplatit. Cena oběda bude cca 100,- Kč.

Přihláška


Název kurzu


Notice: Undefined offset: 0 in /data/www/uhs.cz/www/application/modules/default/views/helpers/Reservation.php on line 44
Na tento kurz zatím nejsou vypsané termíny.