Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS

Odb. příp.k získání způs. str.Benešov formou e-learningu

Témata

  • orientačně legislativa – zákon 133/1985 Sb.,
  • základy mechaniky kapalin = čerpání vody, doprava vody
  • organizace strojní služby
  • druhy čerpadel a vývěv
  • řízení vozidel s právem přednosti v jízdě a zásady bezpečné jízdy
  • zdravotní příprava – první pomoc
  • taktické a bezpečnostní zásady při výjezdu a jízdě k zásahu a při umísťování techniky u zásahu
  • zásah s nebezpečnými látkami
  • přívěsy, elektrocentrály, přetlakové ventilátory, odsávače kouře
  • mobilní požární technika
  • druhy a konstrukce čerpadel, provozní podmínky, charakteristika čerpadel
  • běžné závady čerpadel + údržba
  • principy vývěv – údržba, závady
  • vyprošťovací zařízení
  • praktický výcvik s čerpadlem PS 12

 

Legislativa

Kurz S-40 strojníků jednotek SDH obcí je určen k získání odborné způsobilosti strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO II a JPO III.

Provádí se na základě pokynů GŘ HZS č.j.MV-2370/PO-IZS-2014

Zákon č. 361/2000 Sb., (právní úprava jízdy vozidlem s právem přednostní jízdy - § 41).

Zákon č. 133/1985 Sb., o opožármí ochraně a vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů.

Řád strojní služby v PO.

Požadavky

Podmínky pro zařazení člena jednotky SDH obce (podniku) do kurzu:

 • absolvoval základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek PO,
 • řidičský průkaz dané skupiny dle vozidla u jednotky (u JPO s CAS)
 • dva roky praxe v řízení automobilu, který je u jednotky (u JPO s CAS)
 • plné zásahové vybavení
 • psací potřeby
 • v případě ubytování i hygienické potřeby

 

Do kuru je nutné se přihlásit do 15. 09. 2020.

Doplňující informace

Tento kurz formou e-learningu začíná v pátek 16. 10. 2020 v 8:00 hodin.

Prezentace do 8:00 hodin.

Kurz se koná dle pokynu OSH Benešov - paní Vilímková 

V rekreačním středisku Jizbice.

Přihláška


Název kurzu


Notice: Undefined offset: 0 in /data/www/uhs.cz/www/application/modules/default/views/helpers/Reservation.php on line 44
Na tento kurz zatím nejsou vypsané termíny.