Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS

Odb. Příprava velitelů V-40 - Neratovice

Témata

Další náplní kurzu jsou témata, která vycházejí z legislativy:

 • struktura státní správy v PO
 • spolupráce na úseku PO s občanskými sdruženími
 • odborná příprava v jednotce
 • druhy jednotek
 • základní úkoly jednotek
 • příprava cvičení
 • dílčí zprava o zásahu a zpráva o zásahu
 • orientace v DZP – dokumentace zdolávání požáru
 • práce ve výšce a nad volnou hloubkou + praxe
 • spojení u zásahu, předpisy pro provoz radiostanic
 • zdravotní příprava – první pomoc
 • opatření jednotky PO při havárii přepravního prostředků s nebezpečný zbožím + praxe
 • úkoly jednotek na úseku civilní obrany a ochrany obyvatelstva

U tohoto kurzu je ověření odborné způsobilosti prováděno testem v rozsahu 40 otázek a ústní zkouškou.

Legislativa

Legislativa:     - Zákon č. 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 238/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 239/2000 Sb., o HZS ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 240/2000 Sb., „krizový zákon“ ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů

- NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů

- NV č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti dobrovolných hasičů.

 

Bojový řád: kapitoly: O – obecné zásady, N – nebezpečí, Ř – řízení, P – požární zásah, S – součinnost, L – nebezpečné látky,

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

 • člen jednotky SDH obce (podniku) je absolventem základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO,
 • má tři roky praxe v jednotce PO
 • pracovní stejnokroj PS II.
 • plná zásahová výzbroj
 • psací potřeby

Doplňující informace

Kurz V-40 konaný v Neratovicích bude začínat ve čtvrtek 13. 01. 2022 v 9:00 hodin, prezentace do 8:00 - 9:00 hodin.

Kurz se koná na požární zbrojnici v Neratovicích vedle stanice HZS.

Kurz se koná bez ubytování a stravy.

Cena kurzu je 3500 ,- Kč včetně DPH

Přihláška


Název kurzu


Notice: Undefined variable: capacityFirst in /data/www/uhs.cz/www/application/modules/default/views/helpers/Reservation.php on line 40
Na tento kurz zatím nejsou vypsané termíny.