Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS

Odb. Příprava velitelů V-40E - Benešov

Témata

 • struktura státní správy v PO
 • spolupráce na úseku PO s občanskými sdruženími
 • odborná příprava v jednotce
 • druhy jednotek
 • základní úkoly jednotek
 • příprava cvičení
 • dílčí zprava o zásahu a zpráva o zásahu
 • orientace v DZP – dokumentace zdolávání požáru
 • práce ve výšce a nad volnou hloubkou + praxe
 • spojení u zásahu, předpisy pro provoz radiostanic
 • zdravotní příprava – první pomoc
 • opatření jednotky PO při havárii přepravního prostředků s nebezpečný zbožím + praxe
 • úkoly jednotek na úseku civilní obrany a ochrany obyvatelstva

U tohoto kurzu je ověření odborné způsobilosti prováděno testem v rozsahu 40 otázek a ústní zkouškou.

Legislativa

 Zákon č. 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 238/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 239/2000 Sb., o HZS ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 240/2000 Sb., „krizový zákon“ ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů

- NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů

- NV č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti dobrovolných hasičů.

 

Bojový řád: kapitoly: O – obecné zásady, N – nebezpečí, Ř – řízení, P – požární zásah, S – součinnost, L – nebezpečné látky,

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

 • člen jednotky SDH obce (podniku) je absolventem základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO,
 • má tři roky praxe v jednotce PO
 • pracovní stejnokroj PS II.
 • plná zásahová výzbroj
 • psací potřeby
 • v případě ubytování i hygienické potřeby

 

Do kurzu je nutné se přihlásit nejpozději do 21.10.2022!

 

 

Doplňující informace

Kurz V-40E bude zahájen v pátek 28.10.2022 v 8:00 hodin, prezentace do 7:45.

 

Přihláška


Název kurzu

Termín

volná místa

Zobrazují se pouze ti, kteří k tomu dali souhlas, viz. níže.

Osobní údaje účastníka

Datum narození

Údaje o jednotce

Fakturační údaje

Poznámka

V případě, že máte nějaké speciální požadavky - ubytování a stravu nebudete požadovat v plném rozsahu apod.

odeslat přihlášku