Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS

Základy zdravotnických znalostí

Témata

 

Témata:

 • morální a právní odpovědnost, sled událostí a jejich řešení, přivolání ZZS
 • zabezpečení místa nehody – vyšetření postižených, kontrola základních životních funkcí
 • pacient v bezvědomí
 • srdeční selhávání – neodkladná resuscitace + AED
 • dýchací obtíže
 • krvácení + šok
 • popáleniny a poleptání, intoxikace + úraz elektrickým proudem
 • poranění pohybového aparátu
 • dopravní nehoda, vyproštění + transport postižených
 • první pomoc u vybraných stavů

 

Ověření odborných znalostí je prováděno testem a praktickou zkouškou.

 

Legislativa

"Základní normy zdravotnických znalostí" schválené Usnesením výkonné rady Českého červeného kříže č. 237/2000 ze dne 12. února 2000.

Učební osnovy MV GŘ HZS č.j. MV-166893-3/PO-IZS-2020.

Požadavky

Požadavky na zařazení do kurzu:

 • absolvování základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO
 • pracovní oblečení pro praktický výcvik
 • psací potřeby
 • v případě ubytování i hygienické potřeby

 

Doplňující informace

Kurzy začínají v 9:00 hodin. Prezentace do 8:45 hodin.

 

Přihláška


Název kurzu

Termín

volná místa

Zobrazují se pouze ti, kteří k tomu dali souhlas, viz. níže.

Osobní údaje účastníka

Datum narození

Údaje o jednotce

Fakturační údaje

Poznámka

V případě, že máte nějaké speciální požadavky - ubytování a stravu nebudete požadovat v plném rozsahu apod.

odeslat přihlášku