Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS

Odborná příprava k prodloužení způsobilosti strojník pro JPO II. a III.

Témata

 

Témata:

 • základy mechaniky kapalin = čerpání vody, doprava vody
 • organizace strojní služby
 • druhy čerpadel a vývěv
 • řízení vozidel s právem přednosti v jízdě a zásady bezpečné jízdy
 • zdravotní příprava – první pomoc
 • taktické a bezpečnostní zásady při výjezdu a jízdě k zásahu a při umísťování techniky u zásahu
 • přívěsy, elektrocentrály, přetlakové ventilátory, odsávače kouře
 • mobilní požární technika
 • druhy a konstrukce čerpadel, provozní podmínky, charakteristika čerpadel
 • běžné závady čerpadel + údržba
 • principy vývěv – údržba, závady
 • praktický výcvik s čerpadlem PS 12

 

Ověření odborné způsobilosti je prováděno testem v rozsahu 40 otázek.

Legislativa

Zákon č. 361/2000 Sb., (právní úprava jízdy vozidel s právem přednostní jízdy - § 41).

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů.

Řád strojní služby v PO.

Požadavky

Podmínkou účasti na kurzu je plné zásahové vybavení, minimálně pracovní oblek. Psací a hygienické potřeby.

Doplňující informace

Kurz bude zahájen v 9:00 hodin, prezentace do 8:45.

Přihláška


Název kurzu


Notice: Undefined offset: 0 in /data/www/uhs.cz/www/application/modules/default/views/helpers/Reservation.php on line 44
Na tento kurz zatím nejsou vypsané termíny.