VÝCVIK BEZPEČNÉ JÍZDY PŘI KRIZOVÝCH SITUACÍCH

Evropská unie Interreg

SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele a Dobrovolná požární ochrana Slovenské republiky - Odborná škola požární ochrany Martin realizují projekt Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.


Projekt je spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Cílem projektu je vytvoření a prohlubování partnerství místních iniciativ zabezpečujících odbornou přípravu členů sborů dobrovolných hasičů v ČR a SR.


Aktivity projektu budou podporovat vzájemné setkávání, školení, společné výcviky a další kooperační aktivity, jejichž výstupy mají celospolečensky přínosný dopad v oblasti ochrany zdraví a majetku obyvatel příhraničí.


Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé přeshraničního regionu, konkrétně pak členové jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen JSDH). Projektu se budou účastnit zástupci JSDH převážně z Moravskoslezského a Žilinského kraje. Jednou z aktivit projektu jsou kurzy Výcvik bezpečné jízdy při krizových situacích.


Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro strojníky JSDHO, kteří jsou řidiči požárních automobilů. Jedná se o strojníky – řidiče z jednotek SDH, které jsou vybaveny prioritně požárními automobily CAS.


Přihlášení strojníci přijedou do kurzu požárním automobilem své domovské jednotky a s tímto také bude probíhat plánovaný výcvik.


Každého kurzu se zúčastní 20 strojníků – řidičů, vždy 10 z České republiky a 10 ze Slovenské republiky. Jednotka SDH může přihlásit maximálně dva své strojníky – řidiče.


Cíle kurzu

Primárním cílem je dosáhnout v maximální možné míře zvýšení schopností a dovedností řidičů v ovládání vozidel za ztížených podmínek. Řidič – absolvent se stane proškoleným, profesionálně zdokonaleným se sníženým rizikem dopravní nehody v rámci plnění úkolu výkonu služby.


Po absolvování kurzu si řidič osvojí zcela nové a především správné návyky při ovládání vozidla. Řidič je poté schopen ovládat vozidlo IZS i v kritických a krizových situacích. Je schopen kvalifikovaněji odhadovat možná rizika v silniční dopravě při výjezdu k zásahovým činnostem a bezpečně zvládnou i vozidlo při návratu domů.


Specializovaný výcvik odbourává případný stres, eliminuje přemíru odvahy řidiče a nebezpečné, někdy zbytečné, až hazardní podceňování situací v silničním provozu.


Co bude obsahem kurzu?

Obsah kurzu bezpečné jízdy pro řidiče – strojníky SDH respektuje specifický charakter jízdy při zásazích jednotek SDH (rozmanitost, nasazení, jedinečná znalost prostředí lokality v regionu, apod.) kurz je složen z teoretické a praktické části (výcviku na asfaltovém a terénním polygonu).


Cílem kurzu je seznámit řidiče s možnostmi bezpečného ovládání vozidla i v krizových a limitních situacích na asfaltové i terénní části polygonu, které mohou nastat v reálných situacích při řízení vozidla k zásahu. Zvýšit jejich dovednost a schopnost řídit vozidla CAS u JSDHO.


Vybavení účastníků

Kompletní PS II, vhodná obuv, psací potřeby. V případě nepříznivých klimatických podmínek doporučujeme také zásahový oblek.


Cena kurzu

Projekt je spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Ne však v plné výši. Proto je nezbytné stanovení účastnického poplatku za kurz, který bude fakturován zřizovatelům jednotek.


Účastnický poplatek za kurz se stanovuje ve výši 2 000,- Kč + 21% DPH = 2 420,- Kč (hodnota účastnického poplatku je cca ve výši ¼ skutečné ceny kurzu).


Náklady na PHM jsou vlastními náklady vysílajícího subjektu.


Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na:

Ing. Karger, pro více info volejte: +420 724 037 338 Na Vaši účast se těší realizační tým projektu.

Evropská unie Interreg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.