JUNIOR UNIVERZITA

Interreg

Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele nabízí pro mladé hasiče studium: „Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů“. Tento projekt byl již v minulosti velmi úspěšně realizován v letech 2013 – 2014, když uspěl v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho realizace proběhla s podporou Evropského sociálního fondu a cílovou skupinou byli děti z Moravskoslezského kraje. Další roky pak studenty Junior univerzity byly mladí hasiči z Olomouckého a Zlínského kraje. V roce 2017 byl opět pro mladé hasiče z kraje Olomouckého . V roce 2018 jsou studenty Junior univerzity mladí hasiči z Moravskoslezského kraje


Cílem projektu je blíže seznámit žáky formou vysokoškolského studia, ale přitom praktickým a dle možností i zábavným způsobem s přírodovědnou a technickou oblastí. Junior univerzita má za cíl přesvědčit žáky, že přírodní vědy a technika, odborné předměty jako je matematika, chemie, fyzika, nebo biologie jsou velice lákavé a perspektivní a jsou využitelné v praxi. Studijní plán obsahuje i výuku základů řemeslných dovedností. Navíc probíraná témata souvisí s činností záchranářů, kteří mají ve společnosti nejvyšší kredit, což je jistě motivujícím faktorem. Junior univerzita pro mladé záchranáře je realizována ve spolupráci se středními školami a vysokou školou, kde se studují záchranářské obory a přináší studentům možnost seznámení se s prostředím na těchto školách a tato zkušenost může být pro žáky rozhodující i při výběru budoucího studia a zaměstnání.

Partnery projektu jsou:

Cílová skupina – doporučeno pro aktivní funkcionáře SH ČMS na úrovni OSH , KSH a VV SH ČMS, bez věkových limitů. Doporučené vzdělání studenta středoškolské a vyšší.


  • Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství (VŠB – TU)
  • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) – krajské sdružení
  • Střední škola techniky a služeb Karviná (SŠTaS)
  • Střední průmyslová škola v Hranicích (SPŠ)
  • Hasičský záchranný sbor (HZS)

Cílovou skupinou jsou žáci základních škol prioritně ve věku 11-13 let, členové kolektivů mladých hasičů SH ČMS. Studium je vhodné jak pro chlapce, tak i děvčata. Junior univerzita je koncipována jako multidisciplinární, jelikož oblast zaměřená na záchranářství spojuje mnoho z techniky a přírodovědných oblastí. Teoretické znalosti a praktické dovednosti získají žáci od zkušených pedagogů a lektorů z řad pracovníků partnerů projektu. Výuka je plánována s důrazem na praktickou činnost a jsou využívány i laboratoře VŠB-TU Ostrava a zařízení a dílny SŠTaS v Karviné a SPŠ v Hranicích. Výuka je doplněna o zajímavé exkurze např. na pracovištích Hasičského záchranného sboru MSK, Dolní oblast Vítkovic (expozice Svět techniky).


Koncept projektu simuluje průběh studia na vysoké škole formou odpovídající úrovni cílové skupiny. Po přihlášení ke studiu se před zahájením studia uskuteční slavnostní imatrikulace, mladí studenti složí slib. Každý student Junior univerzity obdrží svůj studijní průkaz. Hodnocení studentů probíhá jako na vysoké škole kreditním systémem. Na základě obdržených kreditů mohou žáci získat titul „inženýrek“. Na závěr je zajištěna na akademické půdě VŠB-TU Ostrava slavnostní promoce a předání diplomu.


Projekt je zásadním způsobem financován ústředím Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z finanční dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na zabezpečení projektu přispívají i zainteresované okresní a krajské sdružení hasičů. Studenti se také podílí na financování prostřednictvím účastnického příspěvku. Studium probíhá během víkendových soustředění a týdenního prázdninového soustředění. Prioritou pro organizátory této vzdělávací akce je i bezpečnost dětí. Proto v čase mimo výuku se studentům věnuje pedagogický dozor, který se stará o smysluplnou náplň v jejich volném čase.


Projekt Junior univerzity probíhá doposud velmi úspěšně a to zásluhou všech zainteresovaných. Jmenovitě je potřeba alespoň zmínit Doc. Dr. Ing. Miloše Kvarčáka z VŠB TU Ostrava, který stál u zrodu projektu a trvale se vysoce angažuje. Nejdůležitější však v projektu jsou děti, v rámci projektu studenti a v tomto směru máme štěstí. Přihlásili se vždy děvčata a kluci šikovní, zvídaví, přátelští a také ukáznění. A že jsou takoví, je dáno určitě i tím, že všichni jsou členy kolektivů mladých hasičů a tam jsou vedeny správným směrem. Díky smysluplnému a zajímavému programu Junior univerzity je také jen minimum absencí a tyto jsou vždy omluvené na základě objektivních důvodů. Vše je vedeno se snahou , aby učení studenty zejména bavilo, v duchu Jana Amose Komenského, aby škola byla hrou a my si s našimi dětmi hrajeme na vysokou školu. Hra to však je smysluplná a děti dozvědí mnoho zajímavého a užitečného. Studenti také poznávají prostředí a možnosti středních škol a taktéž akademické prostředí na VŠB. Toto je může ovlivnit při rozhodování o jejich dalším studiu a pokud by se rozhodli jít studovat na naše partnerské střední školy a potažmo na VŠB byl by to dle našich představ ideální scénář do budoucnosti. Aktuálně věříme, že své nově nabyté vědomosti a dovednosti využijí ve svých základních školách a také při činnosti v kolektivech mladých hasičů


Interreg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.