Údolí řeky moravice

Ústřední hasičská škola se nachází na území Přírodního parku Moravice, který nabízí krásnou přírodu s kopcovitým terénem, listnaté a jehličnaté lesy, slunné louky, lesní plody a čisté ovzduší. Výjimečně čistý vzduch v Přírodním parku Moravice působí léčivě na duševní vyčerpání, alergie a celkovou regeneraci organismu.


Území je významným krajinným celkem s řadou původních fenomenů doplněné zajímavými kulturními a technickými památkami. Navíc má vysoký rekreačně-estetický, ale taky kulturně-vědecký potenciál. Proto bylo právem vyhlášeno přírodním parkem dne 1.9.1994. Vyskytuje se zde různorodá květena např. růže alpská, mléčivec alpský, kýchavice zelenokvětá, žluťucha orlíkolistá. Přírodní park Moravice je i místem kde žije řada vzácných a a chráněných živočichů. Z obratlovců byl zaznamenán výskyt např. mloka skvrnitého, slepýše křehkého, holuba doupňáka, lelka lesního a čápa černého. Lze zde nalézt i tři druhy plchů a jezevce lesního. V blízké vzdálenosti od školy má hnízdo poměrně vzácný pták a to Skorec vodní. Předkládáme jeho fotografii, kterou po mnohahodinovém trpělivém čekání ve vodě zhotovil příslušník HZS z Bruntálu p. Mikulka.


Územím Přírodního parku Moravice prochází řada pěších turistických tras. K nejvýznamnějším patří mezinárodní trasa "E3" Eisenach-Praha-Budapešť, procházející pod Kružberkem nejkrásnějšími partiemi řeky Moravice (červená turistická značka) až do Hradce nad Moravicí, odkud pokračuje přes Březovou do Fulneku (modrá značka).


Pestrý a zajímavý okruh kolem Hradce nad Moravicí s romantickými výhledy na zámek a jeho okolí je známý jeko "Bezručova stezka" (20km, žlutá značka).


Poutní místo Maria Talhof je přístupné pěšky z Filipovic po modré turistické značce a nebo z Melče po žluté turistické značce.


V území jsou značeny i jiné turistické trasy, které nabízejí možnost návštěvy dalších zajímavých míst. O místních zajímavostech informují tématické stezky: Přírodovědná informační stezka Moravice (1,2 km, neznačená) vede pod zříceninou hradu Vikštejn v Annině údolí. Na trase je umístěno 6 tématických informačních tabulí a informační tabule o přírodním parku Moravice.


V roce 2014 byly zpřístupněny nově založené naučné trasy Dědictví břidlice a Čermákova stezka.


Přírodovědná vlastivědná stezka Hanuše u Hradce nad Moravicí (4,5 km, značená) - začíná nad silnicí v úrovni odbočky k hotelu Belaria. Stezka je vybavena tabulemi na 9 tématických zastavení


Skorec vodní
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.