POVODŇOVÝ VÝCVIK PRE ČLENOV DHZO A JSDHO

Evropská unie Interreg

Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Odborná škola dobrovoľnej požiarnej ochrany Martin a Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele realizujú projekt „Rozvoj kooperácie a výmena skúseností záchranných zložiek v cezhraničnom priestore v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“.


Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je vytvorenie a prehlbovanie partnerstva miestnych iniciatív zabezpečujúcich odbornú prípravu členov dobrovoľných hasičských zborov v SR a ČR.


Aktivity projektu budú podporovať vzájomné školenia, spoločné výcviky a ďalšie kooperačné aktivity, ktorých cieľom je celospoločenský pozitívny dopad v oblasti ochrany zdravia, majetku a životného prostredia obyvateľov pohraničných regiónov.


Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia pohraničného regiónu, konkrétne členovia jednotiek dobrovoľných hasičských zborov (ďalej len JSDHO a DHZO). Projektu sa zúčastnia JSDH z Moravskoslezského kraja a DHZO Žilinského kraja. Jednou z aktivít sú povodňové výcviky pre členov hasičských zborov.

Pre koho je výcvik určený?

Povodňový výcvik je určený pre členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (JSDHO a DHZO), ktoré majú vo svojich zásahových obvodoch vodné toky a uzatvorené vodné plochy ako sú priehrady, jazerá, rybníky a pod.


Výcviku sa budú zúčastňovať 6 - členné družstvá hasičských zborov obcí vždy jedno družstvo JSDHO a jedno družstvo DHZO.


Spolu bude vyškolených 48 členov JSDHO z českej republiky a 48 členov DHZO zo slovenskej republiky.

Ciele povodňového výcviku

Cieľom povodňového výcviku je naučiť členov hasičských jednotiek ovládať záchranné nafukovacie plavidlá na voľnej hladine a na vodnom toku. Ich správne ovládanie, so zreteľom na BOZP, záchrana osôb pomocuo rôznych technických prostriedkov, základy poskytovania predlekárskej prvej pomoci a použitie protipovodňového prípojného vozidla KF–T-2 s jeho materiálno – technickým vybavením.

Co bude povodňový výcvik obsahovať

Teoretická časť

 1. Úvod: charakteristika pojmov - povodeň –stupne povodňovej aktivity, záchranné práce pri povodniach, povodňové plány obcí
 2. prostriedky povodňovej záchrannej služby používaných v jednotkách DHZO
 3. plavebné predpisy na vnútrozemských vodných cestách, značenie vodných ciest ,značenie plavidiel , povinnosti vodcu malého plavidla , povinnosti posádky a iných osôb na plavidle
 4. poskytovanie prvej pomoci : záchrana z vodnej hladiny , oživovanie KPR
 5. zásady BOZP pri výkone povodňovej záchrannej služby
 6. Praktická část

 7. Nácvik ovládania záchranných člnov na stojatej hladine
  • Pádlovanie
  • Manévrovanie so záchranným člnom
  • Prirážanie k brehu
  • Cúvanie
  • Kotvenie
  • Záchrana topiacej sa osoby
 8. Výcvik s protipovodňovým prípojným vozidlom KF–T-2 s jeho materiálno – technickým vybavením.

Vybavenie a materiálno-technické zapezpečenie výcviku

Ustrojenosť jednotiek: UBO, zásahový odev, spevnená obuv.


Materiálno-technické vybavenie zabezpečuje organizátor povodňového výcviku (člny, veslá, záchranné vesty, vodácke prilby a pod).


Ubytovanie, stravovanie a pitný režim zabezpečuje organizátor povodňového výcviku, vrátane presunu na miesto povodňového výcviku.

Co bude povodňový výcvik obsahovať

Projekt je spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Ne však v plné výši. Proto je nezbytné stanovení účastnického poplatku za kurz, který bude fakturován zřizovatelům jednotek.


Účastnický poplatek za kurz se stanovuje ve výši 2 000,- Kč + 21% DPH = 2 420,- Kč (hodnota účastnického poplatku je cca ve výši ¼ skutečné ceny kurzu).


Doprava na kurz je na náklady vysílající organizace.


Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na:

Ing. Karger, pro více info volejte: +420 724 037 338 Na Vaši účast se těší realizační tým projektu.

Evropská unie Interreg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.