Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS
interreg eu-fond

Povodňový výcvik pre členov DHZO a JSDHO

Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Odborná škola dobrovoľnej požiarnej ochrany Martin a Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele realizujú projekt „Rozvoj kooperácie a výmena skúseností záchranných zložiek v cezhraničnom priestore v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“.

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je vytvorenie a prehlbovanie partnerstva miestnych iniciatív zabezpečujúcich odbornú prípravu členov dobrovoľných hasičských zborov v SR a ČR.

Aktivity projektu budú podporovať vzájomné školenia, spoločné výcviky a ďalšie kooperačné aktivity, ktorých cieľom je celospoločenský pozitívny dopad v oblasti ochrany zdravia, majetku a životného prostredia obyvateľov pohraničných regiónov.

Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia pohraničného regiónu, konkrétne členovia jednotiek dobrovoľných hasičských zborov (ďalej len JSDHO a DHZO). Projektu sa zúčastnia JSDH z Moravskoslezského kraja a DHZO Žilinského kraja. Jednou z aktivít sú povodňové výcviky pre členov hasičských zborov.

Pre koho je výcvik určený?

Povodňový výcvik je určený pre členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (JSDHO a DHZO), ktoré majú vo svojich zásahových obvodoch vodné toky a uzatvorené vodné plochy ako sú priehrady, jazerá, rybníky a pod.

Výcviku sa budú zúčastňovať 6 - členné družstvá hasičských zborov obcí vždy jedno družstvo JSDHO a jedno družstvo DHZO.

Spolu bude vyškolených 48 členov JSDHO z českej republiky a 48 členov DHZO zo slovenskej republiky.

Ciele povodňového výcviku

Cieľom povodňového výcviku je naučiť členov hasičských jednotiek ovládať záchranné nafukovacie plavidlá na voľnej hladine a na vodnom toku. Ich správne ovládanie, so zreteľom na BOZP, záchrana osôb pomocuo rôznych technických prostriedkov, základy poskytovania predlekárskej prvej pomoci a použitie protipovodňového prípojného vozidla KF–T-2 s jeho materiálno – technickým vybavením.

Kde a kedy bude výcvik probiehať?

Teoretická časť výcviku bude realizovaná v učebni Odbornej škole DPO SR v Martine, ul. Kuzmányho 36. Praktický výcvik bude uskutočnený na vodnej ploche Biele brehy (jazero „Ontário“ pri obci Sučany) a splavom rieky Váh z mesta Vrútky do obce Strečno.

Termíny:

12.4. - 14.4.2019 26.4. - 28.4.2019 10.5. - 12.5.2019 17.5. - 19.5.2019 24.4. - 26.5.2019 31.5 - 2.6.2019 7.6. - 9.6.2019 14.6. - 16.6.2019

Trvanie povodňového výcviku je 3 dni s nástupom v piatok o 12:00 hod. a ukončením v nedeľu o 14:00.

Čo bude povodňový výcvik obsahovať

Teoretická časť

1) Úvod: charakteristika pojmov - povodeň –stupne povodňovej aktivity, záchranné práce pri povodniach, povodňové plány obcí

2) prostriedky povodňovej záchrannej služby používaných v jednotkách DHZO

3) plavebné predpisy na vnútrozemských vodných cestách, značenie vodných ciest ,značenie plavidiel , povinnosti vodcu malého plavidla , povinnosti posádky a iných osôb na plavidle

4) poskytovanie prvej pomoci : záchrana z vodnej hladiny , oživovanie KPR

5) zásady BOZP pri výkone povodňovej záchrannej služby

Praktická časť

6) Nácvik ovládania záchranných člnov na stojatej hladine

 • Pádlovanie
 • Manévrovanie so záchranným člnom
 • Prirážanie k brehu
 • Cúvanie
 • Kotvenie
 • Záchrana topiacej sa osoby

7) Nácvik ovládania záchranných člnov na tečúcej hladine

 • Pádlovanie
 • Manévrovanie so člnom vo vodnom toku
 • Zastavovanie s člnom vo vodnom toku
 • Splavovanie rýchleho toku
 • Pohyb plavidla proti prúdu
 • Záchrana topiacej sa osoby vo vodnom toku

8) Výcvik s protipovodňovým prípojným vozidlom KF–T-2 s jeho materiálno – technickým vybavením.

Vybavenie a materiálno-technické zapezpečenie výcviku

Ustrojenosť jednotiek: UBO, zásahový odev, spevnená obuv.

Materiálno-technické vybavenie zabezpečuje organizátor povodňového výcviku (člny, veslá, záchranné vesty, vodácke prilby a pod).

Ubytovanie, stravovanie a pitný režim zabezpečuje organizátor povodňového výcviku, vrátane presunu na miesto povodňového výcviku.

Cena kurzu

Projekt je spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Ne však v plné výši. Proto je nezbytné stanovení účastnického poplatku za kurz, který bude fakturován zřizovatelům jednotek.

Účastnický poplatek za kurz se stanovuje ve výši 2 000,- Kč + 21% DPH = 2 420,- Kč (hodnota účastnického poplatku je cca ve výši ¼ skutečné ceny kurzu).

Doprava na kurz je na náklady vysílající organizace.

Způsob přihlášení do kurzu

Nejpozději 14 dnů před termínem je nutné zaslat přihlášku do kurzu a objednávku zřizovatele jednotky.

přihláška do kurzu

Další informace

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na:

hasici.skola@uhs.cz

Ing. Karger: +420 724 037 338

Ing. Vícha: +420 721 814 135

Na Vaši účast se těší realizační tým projektu.