Ústřední hasičská škola

přihlásit
Táborová základna SH ČMS
interreg eu-fond

Výcvik bezpečné jízdy při krizových situacích

SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele a Dobrovolná požární ochrana Slovenské republiky - Odborná škola požární ochrany Martin realizují projekt Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Projekt je spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Cílem projektu je vytvoření a prohlubování partnerství místních iniciativ zabezpečujících odbornou přípravu členů sborů dobrovolných hasičů v ČR a SR.

Aktivity projektu budou podporovat vzájemné setkávání, školení, společné výcviky a další kooperační aktivity, jejichž výstupy mají celospolečensky přínosný dopad v oblasti ochrany zdraví a majetku obyvatel příhraničí.

Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé přeshraničního regionu, konkrétně pak členové jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen JSDH). Projektu se budou účastnit zástupci JSDH převážně z Moravskoslezského a Žilinského kraje. Jednou z aktivit projektu jsou kurzy Výcvik bezpečné jízdy při krizových situacích.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro strojníky JSDHO, kteří jsou řidiči požárních automobilů. Jedná se o strojníky – řidiče z jednotek SDH, které jsou vybaveny prioritně požárními automobily CAS.

Přihlášení strojníci přijedou do kurzu požárním automobilem své domovské jednotky a s tímto také bude probíhat plánovaný výcvik.

Každého kurzu se zúčastní 20 strojníků – řidičů, vždy 10 z České republiky a 10 ze Slovenské republiky. Jednotka SDH může přihlásit maximálně dva své strojníky – řidiče.

Cíle kurzu

Primárním cílem je dosáhnout v maximální možné míře zvýšení schopností a dovedností řidičů v ovládání vozidel za ztížených podmínek. Řidič – absolvent se stane proškoleným, profesionálně zdokonaleným se sníženým rizikem dopravní nehody v rámci plnění úkolu výkonu služby.

Po absolvování kurzu si řidič osvojí zcela nové a především správné návyky při ovládání vozidla. Řidič je poté schopen ovládat vozidlo IZS i v kritických a krizových situacích. Je schopen kvalifikovaněji odhadovat možná rizika v silniční dopravě při výjezdu k zásahovým činnostem a bezpečně zvládnou i vozidlo při návratu domů.

Specializovaný výcvik odbourává případný stres, eliminuje přemíru odvahy řidiče a nebezpečné, někdy zbytečné, až hazardní podceňování situací v silničním provozu.

Kde a kdy bude kurz probíhat?

V akreditovaném Centru bezpečné jízdy Libor Václavík – Libros, Palackého 1114, Ostrava - Přívoz v těchto termínech:

3. listopadu 2018 10. listopadu 2018 1. prosince 2018 12. ledna 2019 26. ledna 2019 9. února 2019 23. února 2019 9. března 2019

Výuka bude probíhat v době od 8.00 hod. do 14.30 hod. Příjezd do 7.30 hod.

Co bude obsahem kurzu?

Obsah kurzu bezpečné jízdy pro řidiče – strojníky SDH respektuje specifický charakter jízdy při zásazích jednotek SDH (rozmanitost, nasazení, jedinečná znalost prostředí lokality v regionu, apod.) kurz je složen z teoretické a praktické části (výcviku na asfaltovém a terénním polygonu).

Cílem kurzu je seznámit řidiče s možnostmi bezpečného ovládání vozidla i v krizových a limitních situacích na asfaltové i terénní části polygonu, které mohou nastat v reálných situacích při řízení vozidla k zásahu. Zvýšit jejich dovednost a schopnost řídit vozidla CAS u JSDHO.

Vybavení účastníků

Kompletní PS II, vhodná obuv, psací potřeby. V případě nepříznivých klimatických podmínek doporučujeme také zásahový oblek.

Cena kurzu

Projekt je spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Ne však v plné výši. Proto je nezbytné stanovení účastnického poplatku za kurz, který bude fakturován zřizovatelům jednotek.

Účastnický poplatek za kurz se stanovuje ve výši 2 000,- Kč + 21% DPH = 2 420,- Kč (hodnota účastnického poplatku je cca ve výši ¼ skutečné ceny kurzu).

Náklady na PHM jsou vlastními náklady vysílajícího subjektu.

Způsob přihlášení do kurzu

Nejpozději 14 dnů před termínem je nutné zaslat přihlášku do kurzu a objednávku zřizovatele jednotky.

přihláška do kurzu

Další informace

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na:

hasici.skola@uhs.cz

Ing. Karger: +420 724 037 338

Ing. Vícha: +420 721 814 135

Po celou dobu školení je zabezpečeno občerstvení a pitný režim. Taktéž bude připraven plnohodnotný oběd.

Na Vaši účast se těší realizační tým projektu.