Technik ChS a TS - MNICHOVICE (SČK)

Témata

Témata:

 • Legislativa a předpisy v oblasti technické a chemické služby
 • Organizace technické a chemické služby v PO
 • Provozuschopnost věcných prostředků PO
 • Podpora při zásahu JPO v prostředí nebezpečných látek
 • Sorbety a hasiva
 • Prostředky první pomoci a jejich použití

Ověření odborných znalostí je prováděno testem.

Legislativa

Legislativní rámec:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů - §§ 24, 26, 29, 30.

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů: vybavení jednotek PO a používání požární techniky a věcných prostředků PO, podmínky akceschopnosti jednotek PO.

Řád výkonu služby v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, sborů dobrovolných hasičů obcí a sborů dobrovolných hasičů podniků    č. j. MV-179143-8/PO-IZS-2021. Vydaný 22. prosince 2021.

 

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

 • je členem dobrovolné jednotky PO obce (podniku) a absolvoval základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek PO,
 • 3 roky praxe v jednotce PO

Doklady:

 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel dobrovolné jednotky PO v přihlášce do kurzu.

Vybavení a vystrojení:

 • pracovní stejnokroj PS II,
 • zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba apod.
 • sešit a psací potřeby,
 • v případě ubytování i hygienické potřeby

Doplňující informace

Ověření odborných znalostí je prováděno testem.

Kurz začíná v 9:00 hodin. Prezentace do 8:45 hodin. Kurz bude probíhat na HS SDH Mnichovice.

Z důvodu omezení parkovacích míst, využívat dopravní automobily či osobní automobily a zvážit spolujízdy s blízkými sbory. Strava a ubytování není zajištěno.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

1700.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

Technik ChS a TS - MNICHOVICE (SČK)

Termín

02.03.2024-03.03.2024

Obsazeno

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce

Obsazeno, pro více info volejte

+420 604 357 822