S-40 jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků

Témata

 • orientačně legislativa – zákon 133/1985 Sb.,
 • základy mechaniky kapalin = čerpání vody, doprava vody
 • organizace strojní služby
 • druhy čerpadel a vývěv
 • řízení vozidel s právem přednosti v jízdě a zásady bezpečné jízdy
 • zdravotní příprava – první pomoc
 • taktické a bezpečnostní zásady při výjezdu a jízdě k zásahu a při umísťování techniky u zásahu
 • zásah s nebezpečnými látkami
 • přívěsy, elektrocentrály, přetlakové ventilátory, odsávače kouře
 • mobilní požární technika
 • druhy a konstrukce čerpadel, provozní podmínky, charakteristika čerpadel
 • běžné závady čerpadel + údržba
 • principy vývěv – údržba, závady
 • vyprošťovací zařízení
 • praktický výcvik s čerpadlem PS 12, ROSEMBAUER FOX2

Legislativa

Kurz S-40 strojníků jednotek SDH obcí je určen k získání odborné způsobilosti strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO II a JPO III.

Provádí se na základě pokynů GŘ HZS č.j.MV-2370-5/PO-IZS-2014.

Legislativa:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (právní úprava jízdy vozidlem s právem přednostní jízdy - § 41).
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o opožármí ochraně.
 • vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů.
 • Řád strojní služby v PO - SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV - částka 56/2018

Požadavky

Podmínky pro zařazení člena jednotky SDH obce (podniku) do kurzu:

 • člen SDH obce, který absolvoval ZOP,
 • ŘP sk. C nebo B podle hmotnostní třídy vozidla ve své jednotce PO,
 • 2 roky praxe v řízení automobilů sk. C, D nebo B podle hmotnostní třídy vozidla ve své JPO.

Doklady:

 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel JPO v přihlášce do kurzu.

Vybavení a výstroj:

 • sešity a psací potřeby,
 • pracovní stejnokroj PS II, zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba apod. s přihlédnutím na vybavenost a možnosti své JPO.

Doplňující informace

Kurz odborné přípravy S40 bude ukončen písemnou formou - test 40 otázek a ústní zkouškou.

Kurz bude zahájen v 9:00 hodin, prezentace do 8:45.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

3600.00
4100.00
7700.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

S-40 jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků

Termín

15.04.2024-19.04.2024

Obsazenost:

3/20

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce