ZZZ

Témata

Témata:

 • Práva a povinnosti při poskytování první pomoci, Zdravotnická záchranná služba
 • Prostředky první pomoci
 • Systematický přístup x ABCDE
 • Resuscitace
 • Polohování, imobilizace, transport
 • Akutní úrazové stavy
 • Fyzikální a termické poškození, první pomoc v nebezpečné zóně
 • Akutní neúrazové stavy
 • Dopravní nehody
 • Třídění velkého počtu raněných metodou START
 • Komplexní modelové situace - prakticky

 

Legislativa

Učební osnovy vydané MV GŘ HZS č.j. MV-166893-3/PO-IZS-2020.

Kurz ZZZ JSDH je specializační kurz určený pro členy SDH obcí a jednotek SDH podniků.

Požadavky

Požadavky na zařazení do kurzu:

 • Úspěšné absolvováni ZOP člena jednotky SDH dle § 40 odst. 4 a 5 vyhl. č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady:

 • osobní doklady,
 • potvrzení dokládající splnění podmínek pro zařazení do kurzu.

Vybavení a vystrojení:

 • sešit a psací potřeby,
 • pracovní stejnokroj PS II,
 • osobní a ochranné prostředky (zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba, svítilna)

Doplňující informace

Ověření odborných znalostí je prováděno testem (40 otázek) a praktickou zkouškou.

Kurz bude zahájen v 9:00 hodin, prezentace do 8:45. 

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

1700.00
1200.00
2900.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

ZZZ

Termín

20.04.2024-21.04.2024

Obsazeno

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce

Obsazeno, pro více info volejte

+420 604 357 822