Práce na vodě

Témata

 • Znalost základních předpisů
 • Věcné prostředky PO, používané pro práci na vodě
 • Věcné prostředky PO, používané při záchranných pracích na zamrzlé hladině
 • Norné stěny (dále jen „NS“) na tekoucí a klidné vodě
 • Prostředky na sběr ropných látek
 • Záchrana tonoucího, jízda na člunech, pádlování
 • Praktický výcvik v jízdě na člunech, pádlování

Legislativa

Zákon č.372/2022 Sb.,o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

 

Požadavky

Požadavky na zařazení do kurzu:

 • Úspěšné absolvováni ZOP člena jednotky SDH dle § 40 odst. 4 a 5 vyhl. č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady:

 • osobní doklady

Vybavení a vystrojení:

 • sešit a psací potřeby,
 • pracovní stejnokroj PS II,
 • osobní a ochranné prostředky (zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba)

Doplňující informace

Ověření odborných znalostí je prováděno testem a praktickou zkouškou.

Kurz bude zahájen v 9:00 hodin, prezentace do 8:45. 

Určení: pro členy dobrovolných jednotek PO, které mají ve vybavení jednotky SDH obce nebo jednotky SDH podniku člun.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

3100.00
1400.00
4500.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

Práce na vodě

Termín

20.04.2024-21.04.2024

Obsazenost:

1/16

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce