S-16 JPO V, VI - základní

Témata

Témata:

 • orientačně legislativa – zákon 133/1985 Sb.,
 • základy mechaniky kapalin = čerpání vody, doprava vody
 • organizace strojní služby
 • druhy čerpadel a vývěv
 • řízení vozidel s právem přednosti v jízdě a zásady bezpečné jízdy
 • zdravotní příprava – první pomoc
 • taktické a bezpečnostní zásady při výjezdu a jízdě k zásahu a při umísťování techniky u zásahu
 • zásah s nebezpečnými látkami
 • přívěsy, elektrocentrály, přetlakové ventilátory, odsávače kouře
 • mobilní požární technika
 • druhy a konstrukce čerpadel, provozní podmínky, charakteristika čerpadel
 • běžné závady čerpadel + údržba
 • principy vývěv – údržba, závady
 • vyprošťovací zařízení
 • praktický výcvik s čerpadlem PS 12, ROSEMBAUER FOX2

Legislativa

Kurz  S-16 strojníků jednotek SDH obcí je určen k získání odborné způsobilosti strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO V a jednotky SDH JPO VI podniku, která disponuje CAS nebo AS. 

Provádí se na základě pokynů GŘ HZS č.j.MV-2370-3/PO-IZS-2014.

Legislativa:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (právní úprava jízdy vozidlem s právem přednostní jízdy - § 41).
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o opožármí ochraně.
 • vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů.
 • Řád strojní služby v PO - SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV - částka 56/2018

Požadavky

 

Podmínky pro zařazení do kurzu:

je členem dobrovolné jednotky PO a absolvování ZOP členů dobrovolných jednotek PO,

ŘP min. sk. C nebo B dle hmotnostní třídy vozidla ve své JPO

2 roky praxe v řízení automobilů sk. B nebo C nebo D podle hmotnostní třídy vozidla ve své JPO.

 Doklady:

 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel dobrovolné jednotky PO v přihlášce do kurzu.

Výstroj a vybavení:

 • sešity a psací potřeby,
 • pracovní stejnokroj PS II, 
 • zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba apd. s přihlédnutím na vybavení a možnosti své jednotky PO.

Doplňující informace

Kurz odborné přípravy S16 bude ukončen písemnou formou - test 40 otázek a ústní zkouškou.

Kurz bude zahájen v 9:00 hodin, prezentace do 8:45.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

1700.00
1200.00
2900.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

S-16 JPO V, VI - základní

Termín

23.03.2024-24.03.2024

Obsazeno

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce

Obsazeno, pro více info volejte

+420 604 357 822