Vyprošťování z vozidel pro jednotky SDH

Témata

  • Psychologie a specifika první pomoci při VDN
  • Konstrukce vozidel
  • Věcné a technické prostředky pro VDN
  • Taktika a technika při VDN

Legislativa

VYPROŠŤOVÁNÍ U DOPRAVNÍCH NEHOD PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ - č.j. MV-161244-2/PO-IZS-2019

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:
- úspěšné absolvování základní odborné přípravy člena jednotky SDH obce,
- členství v jednotce SDH předurčené k zásahům při silničních dopravních nehodách.

  • osobní doklady,
  • pracovní stejnokroj PS II.,
  • zásahový oblek, přilba, rukavice, zásahová obuv,
  • psací potřeby,
  • v případě ubytování i hygienické potřeby.

Doplňující informace

Ověření odborných znalostí je prováděno ústní zkouškou a testem.

Kurz bude zahájen v 9:00 hodin, prezentace do 8:45. 

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

3600.00
4100.00
7700.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

Vyprošťování z vozidel pro jednotky SDH

Termín

22.04.2024-26.04.2024

Obsazenost:

7/16

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce