V-40 velitelů a velitelů družstev MNICHOVICE

Témata

Náplní kurzu jsou témata, která vycházejí z legislativy:

 • struktura státní správy v PO
 • spolupráce na úseku PO s občanskými sdruženími
 • odborná příprava v jednotce
 • druhy jednotek
 • základní úkoly jednotek
 • dílčí zprava o zásahu a zpráva o zásahu
 • orientace v DZP – dokumentace zdolávání požáru
 • práce ve výšce a nad volnou hloubkou + praxe
 • spojení u zásahu, předpisy pro provoz radiostanic
 • zdravotní příprava – první pomoc
 • opatření jednotky PO při havárii přepravního prostředků s nebezpečný zbožím + praxe
 • úkoly jednotek na úseku civilní obrany a ochrany obyvatelstva

Legislativa

Kurz V-40 velitelů družstev a velitelů SDH JPO obcí a jednotek SDH podniků určen pro velitele družstev a velitele SDH JPO dle MV-2370-1/PO-IZS-2014

Legislativa:   

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 240/2000 Sb., „krizový zákon“ ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů,
 • NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhl. 328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • NV č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti dobrovolných hasičů.

Metodické listy Bojového řádu: 

O – obecné zásady, N – nebezpečí, Ř – řízení, P – požární zásah, S – součinnost, L – nebezpečné látky, T - technický zásah, D - dopravní nehody

Podpora:

www.cahd.cz

www.hasici-vzdelavani.cz

www.mvcr.cz

www.zakonyprolidi.cz 

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

 • člen jednotky SDH obce (podniku) je absolventem základní odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO,
 • má tři roky praxe v jednotce PO

Doklady:

 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel dobrovolné jednotky PO v přihlášce do kurzu.

Výstroj a vybavení:

 • psací potřeby
 • v případě ubytování i hygienické potřeby
 • pracovní stejnokroj PS II.
 • plná zásahová výzbroj

Doplňující informace

Ověření odborných znalostí je prováděno ústní zkouškou a testem (40 otázek)

Kurz začíná v 9:00 hodin. Prezentace do 8:45 hodin. Kurz bude probíhat na HS SDH Mnichovice. Kurz je určen pro SČK.

Z důvodu omezení parkovacích míst, využívat dopravní automobily či osobní automobily a zvážit spolujízdy s blízkými sbory. Strava a ubytování není zajištěno.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

4100.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

V-40 velitelů a velitelů družstev MNICHOVICE

Termín

25.04.2024-28.04.2024

Obsazenost:

19/20

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce