S-16 prodlužovací JPO II, III, V SDH obce a VI SDH podniku

Témata

 • orientačně legislativa – zákon 133/1985 Sb.,
 • základy mechaniky kapalin = čerpání vody, doprava vody
 • organizace strojní služby
 • druhy čerpadel a vývěv
 • řízení vozidel s právem přednosti v jízdě a zásady bezpečné jízdy
 • zdravotní příprava – první pomoc
 • taktické a bezpečnostní zásady při výjezdu a jízdě k zásahu a při umísťování techniky u zásahu
 • zásah s nebezpečnými látkami
 • přívěsy, elektrocentrály, přetlakové ventilátory, odsávače kouře
 • mobilní požární technika
 • druhy a konstrukce čerpadel, provozní podmínky, charakteristika čerpadel
 • běžné závady čerpadel + údržba
 • principy vývěv – údržba, závady
 • vyprošťovací zařízení
 • praktický výcvik s čerpadlem PS 12, ROSEMBAUER FOX2

Legislativa

Kurz  S-16 je určen k prodloužení platnosti osvědčení o OZ funkce strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO II, JPO III a JPO V a jednotky SDH podniku, která disponuje CAS nebo AS.

Provádí se na základě pokynů GŘ HZS č.j.MV-2370-3/PO-IZS-2014.

Legislativa:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (právní úprava jízdy vozidlem s právem přednostní jízdy - § 41).
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o opožármí ochraně.
 • vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění pozdějších předpisů.
 • Řád strojní služby v PO - SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV - částka 56/2018

Požadavky

Podmínky pro zařazení do kurzu:

je členem dobrovolné jednotky PO a absolvování ZOP členů dobrovolných jednotek PO,

ŘP min. sk. C nebo B dle hmotnostní třídy vozidla ve své JPO

2 roky praxe v řízení automobilů sk. B nebo C nebo D podle hmotnostní třídy vozidla ve své JPO.

Podmínky k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti:

 • absolvent kurzu S-16, S-40
 • platné osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce strojníka.

Doklady:

 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • zdravotní způsobilost potvrzuje zřizovatel dobrovolné jednotky PO v přihlášce do kurzu.

Výstroj a vybavení:

 • sešity a psací potřeby,
 • pracovní stejnokroj PS II, 
 • zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba apd. s přihlédnutím na vybavení a možnosti své jednotky PO

Doplňující informace

Kurz odborné přípravy S16 - prodlužovací, bude ukončen písemnou formou - test 40 otázek.

Kurz bude zahájen v 9:00 hodin, prezentace do 8:45.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

1700.00
1200.00
2900.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

S-16 prodlužovací JPO II, III, V SDH obce a VI SDH podniku

Termín

04.05.2024-05.05.2024

Obsazenost:

13/30

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce