OMP

Témata

 • základní rizika při práci s motorovou pilou, požadavky právních předpisů k bezpečnosti
  a ochraně zdraví při práci s motorovou pilou včetně ochrany životního prostředí a umí je
  aplikovat v praxi,
 • stanovené technologické postupy při kácení stromů, včetně zvláštních případů kácení
  a prakticky tyto postupy ovládá,
 • zásady a stanovené technologické postupy při řezání ledu,
 • zásady práce s motorovou pilou z koše výškové techniky a umí je aplikovat v praxi,
 • základy fyziky a statiky stavebních konstrukcí, zásady bezpečné práce s motorovou pilou
  na stavebních konstrukcích a umí je aplikovat v praxi,
 • popis, charakteristiku a funkci jednotlivých částí motorové pily a ovládá jejich demontáž
  a montáž,
 • pravidla pro kontrolu údržbu motorové pily, ovládá předepsané pracovní postupy
  kontroly a údržby a umí odstraňovat drobné závady,
 • bezpečnou techniku práce s motorovou pilou včetně použití pomocného nářadí a umí je
  aplikovat v praxi,
 • umí používat osobní ochranné pracovní prostředky při práci s motorovou pilou,
 • umí poskytnout účinnou první pomoc při nejčastějších úrazech souvisejících s obsluhou
  motorové pily.

Legislativa

Č. j. MV-164809-1/PO-IZS-2014 

Požadavky

 • úspěšné absolvování základní odborné přípravy člena jednotky SDH
 • účastník kurzu musí mít u sebe doklady, vybavení pro účely výuky (psací potřeby) a musí být vybaven požadovanými naturálními náležitostmi- pracovní stejnokroj II,zásahový oděv, zásahová obuv, zásahové rukavice a přilba, lesnické protipořezové kalhoty, obracecí lopatka, klíny a vlastní motorová pila (z jednotky)

Doplňující informace

Ukončení kurzu ověřením odborných znalostí: ústní zkouškou, formou testu ( 40 otázek ) a praktickou zkouškou před tříčlennou komisí jmenovanou organizátorem. 

Dokladem o ukončení specializačního kurzu je potvrzení o absolvování kurzu.

Zahájení kurzu je v 9.00h. Prezentace do 8.45h.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

4200.00
5500.00
9700.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

OMP

Termín

13.05.2024-19.05.2024

Obsazeno

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce

Obsazeno, pro více info volejte

+420 604 357 822