ZOP

Témata

Témata:

 • organizace PO v ČR
 • struktura a systém řízení PO, legislativa orientačně
 • pořadový výcvik – veřejné vystupování hasičů + praxe
 • hoření – rozvoj požáru, třídy požárů
 • hasební látky – principy hašení + praxe
 • cvičební řád JPO: obecná část, technický výcvik, grafické značky
 • cvičební řád JPO: výcvik s hadicemi, bojová rozvinutí družstev + praxe
 • vybrané technické prostředky
 • taktické postupy JPO při zásazích
 • bojový řád kapitola N – nebezpečí
 • činnost JPO při povodních a zátopách
 • řády služeb v PO – vybrané stati pro SDH
 • první pomoc
 • bojový řád kapitola L – nebezpečné látky

Legislativa

Základní odborná příprava členů JSDH obcí nebo podniků v rozsahu 40 hodin, organizuje velitel dobrovolné jednotky PO. Obsahová nápň kurzu je stanovená v Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 3/2014. Tento kurz nabízí škola obcím komerčně (není nárok na státní příspěvek), jako možnost usnadnit práci veliteli jednotky a zajistit potřebnou kvalitu odborné přípravy.

Požadavky

 • pracovní stejnokroj PS II.,
 • zásahový oblek, přilba, rukavice, zásahová obuv a opasek,
 • psací potřeby,
 • v případě ubytování i hygienické potřeby.

Doplňující informace

Ověření odborných znalostí je prováděno testem v rozsahu 40 otázek.

Kurz bude zahájen v 9:00 hodin, prezentace do 8:45.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

3600.00
4100.00
7700.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

ZOP

Termín

20.05.2024-24.05.2024

Obsazenost:

0/20

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce