Noví vedoucí mládeže - 2. část

Témata

Vedoucí mládeže se prostřednictvím tohoto kurzu dozví:

 • co je to SH ČMS
 • co je to kolektiv mladých hasičů
 • jaká práva a povinnosti má mladý hasič
 • jaká práva a povinnosti má vedoucí kolektivu
 • co je právní minimum vedoucího dětského kolektivu
 • jak má postupovat při registraci kolektivu
 • jak je to s pedagogikou a psychologií při práci s dětmi
 • jak zajistit bezpečnost při práci s dětmi
 • co je to první pomoc
 • o pojištění mladých hasičů při činnosti a pojištění VM
 • jaké jsou možnosti financování práce s mládeží ve SH ČMS
 • o směrnicích hry Plamen a soutěže Dorost
 • něco z historie – mladých hasičů i SH ČMS
 • něco ze současnosti – Statuty, předpisy … v SH ČMS
 • spoustu dalších zajímavých a potřebných informací k práci s mladými hasiči

Legislativa

 • učební texty pro instruktory a vedoucí - ke stažení na dh.cz
 • směrnice hry Plamen - aktuální znění ke stažení na dh.cz
 • směrnice soutěže Dorost - aktuální znění ke stažení na dh.cz
 • plnění odborností MH - ke stažení na dh.cz
 • plnění specializací MH - ke stažení na dh.cz
 • rádce MH

Požadavky

 • Psací potřeby
 • Přezůvky
 • Flashdisk pro nahrání materiálů

Jelikož se jedná o pomoc začínajícím vedoucím dětských kolektivů, kteří začínají s prací s kolektivem mladých hasičů ve svém sboru a nemají s touto prací zatím žádné zkušenosti, bude přítomným předáno Osvědčení o absolvování tohoto kurzu. Případně se mohou zájemci pokusit získat III. KS VM SH ČMS nebo příslušnou kvalifikaci získají na školení vedoucích mládeže, která pořádají každý rok příslušná okresní sdružení hasičů.

Doplňující informace

Kurz je určen pro nové, začínající vedoucí mládeže Sborů dobrovolných hasičů, kteří se rozhodli, že začnou pracovat ve svém sboru s mladými hasiči.

Kurz probíhá ve dvou víkendech a to od 20.1. – 22.1.2023 a 10.2. – 12.2.2023.  Příjezd zájemců je v pátek do 17:00 hodin do Ústřední hasičské školy Jánské Koupele. Od 17:30 hodin je večeře a od 18:30 hodin začne  na učebně  výuka.

Kurz je  většinově financován Ústředím SH ČMS z dotace MŠMT. Účastnický poplatek je za obě části 1800,- Kč (včetně DPH).

Přihlášky prosíme zaslat nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu společně s řádnou objednávkou vystavenou vysílající SDH. Na internetových stránkách školy (www.uhs.cz) najdete  i podrobnější informace o dalších nabízených kurzech. Informace rádi poskytneme i telefonicky.

Kontaktní osoba : Ing. Karger (724 037 338) .

 

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

0.00
0.00
1800.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

Noví vedoucí mládeže - 2. část

Termín

10.02.2023-12.02.2023

Obsazenost:

0/40

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce