NDT - NERATOVICE

Témata

Témata:

 • orientace v právních předpisech
 • povinnosti nositelů DT
 • zásady používání dýchací techniky při zásahu
 • složení ovzduší, fyziologie dýchání
 • účinky škodlivin na organismus
 • bezpečnost práce a ochrana zdraví
 • vzduchový dýchací přístroj včetně ochranných masek (popis, příprava k použití, kontrola před použitím)
 • praktický výcvik se vzduchovým dýchacím přístrojem
 • sestavení přístroje, kontrola před použitím, nasazení přístroje
 • výcvik v nezadýmeném prostoru bez zátěže a se zátěží
 • výcvik v prostředí bez viditelnosti – orientace

Legislativa

Kurz NDT-16 nositelů dýchací techniky je určen pro členy dobrovolných jednotek dle SIAŘe MV GŘ HZS ČR č.j. MV-168114-1/PO-IZS-2016.

Absolvent získá potřebné znalosti pro používání izolačního dýchacího přístroje ve smyslu § 8 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky

Podmínky pro zařazení člena dobrovolné jednotky PO do kurzu:

 • je členem JSDH obce (podniku) a absolvoval základní odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek PO
 • splňuje zdravotní způsobilost k použití dýchací techniky

Doklady:

 • osobní doklady,
 • průkaz pojištěnce,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka kurzu zajišťuje zřizovatel JPO a potvrzuje ji v přihlášce do kurzu.

Vybavení a vystrojení:

 • sešit a psací potřeby
 • pracovní stejnokroj PS II
 • zásahový oděv, obuv, rukavice, přilba, obličejová maska,
 • izolační dýchací přístroj s plnou TL (doporučuje se provézt kontrolu před příjezdem do kurzu).V případě vetšího počtu přihlášených posluchačů z jedné jednotky musí být minimálně jeden DP na dvě osoby, ale každý musí mít svou plnou láhev k danému přístroji.

Doplňující informace

Ověření odborných znalostí je prováděno prakticky a testem v rozsahu 40 otázek.

 

Kurz bude zahájen v 8:00 hodin, prezentace do 7:45. Kurz je bez zajištění stravy a ubytování.

Prezentace bude na hasičské stanici SDH Neratovice-Kostomlatské sady ,Neratovice

Sledujte aktualizace.

Ubytování + strava

Další náklady

Celkem

1860.00

Přihláška do kurzu

Název kurzu

NDT - NERATOVICE

Termín

11.11.2023-12.11.2023

Obsazenost:

17/20

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Údaje o jednotce