VYBRANÉ PROJEKTY

Evropská unie Interreg Interreg

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZE SVÉHO ROZPOČTU PODPORUJE ÚSTŘEDNÍ HASIČSKOU ŠKOLU JÁNSKÉ KOUPELE

Obměna inventáře

Na tento projekt v roce 2019 poskytnuta dotace ve výši 80 000,- Kč, která byla využita k nákupu nových židlí a válend. Došlo tak k zlepšení podmínek ve škole.


V roce 2018 Moravskoslezský kraj podpořil Ústřední hasičskou školu Jánské Koupele v těchto projektech:

Modernizace vybavení kuchyně

Poskytnuta dotace ve výši 80000,- Kč na nákup elektrického konvektomatu. Realizace projektu přináší lepší ekonomiku provozu kuchyně, zlepšení hygienických podmínek pří přípravě jídel, zvýšení efektivity přípravy jídel a také kvality připravované stravy. Ulehčuje práci kuchyňskému personálu.


Zlepšení podmínek pro ubytování v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele

Poskytnuta dotace ve výši 120000,- Kč na nákup vybavení nábytkem pro nově zrekonstruované pokoje (válendy, noční stolky, židle, konferenční stolky). Pořízení nového vybavení pokojů znamená výrazné zlepšení podmínek pro ubytování naší klientely, tedy zejména pro dobrovolné hasiče a mládež z Moravskoslezského kraje.

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

Je stálá snaha na vzdělávání hasičů uspět v projektech financovaných EU.


Do roku 2010 realizováno 6 projektů.

Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji

 • Realizován v období 2012 – 2014
 • Partnery projektu byly VŠB – TU Ostrava, HZS MSK a KSH MSK
 • Konkrétním výsledkem bulo vytvoření vzdělávacího programu pro lektory dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji

Díky tomuto projektu aktuálně (2017 – 2018) probíhají na základě smlouvy s KÚ MSK kurzy:


 • Instruktor preventivně výchovné činnosti
 • Specialista ochrany obyvatelstva
 • Technik ochrany obyvatelstva

Tyto jsou lektorsky zabezpečeny lektory připravenými ve výše uvedeném projektu.


Cílová skupina je 500 účastníků kurzů z MSK.

Junior Univerzita – vzdělávání mladých záchranářů

 • Realizován v období 2013 – 2014
 • Projekt financovaný Evropským sociálním fondem
 • Podporoval technické a přírodovědné vzdělávání mládeže
 • Absolvovalo ho 64 mladých záchranářů z MSK
 • Partnery projektu VŠB – TU Ostrava a SŠTaS Karviná, SPŠ Hranice
 • Projekt pokračuje, každoročně pro 35 mladých hasičů

Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru

 • V rámci operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
 • Realizován od 1.2.2018
 • Spolupracujícími subjekty v tomto projektu je ÚHŠ Jánské Koupele a Dobrovolná požární ochrana SR zastoupená odbornou školou požární ochrany v Martině
 • Výuka bezpečné jízdy a zvládání krizových situací při řízení v centru bezpečné jízdy Libros
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Práce na vodě

Kromě vzdělávacích projektů v 2013 byla dokončena realizace projektu s názvem:


Energetické úspory objektu ÚHŠ Jánské Koupele

 • Za podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí a prostředků Státního fondu životního prostředí ve výši přes 7 milionu korun.
 • Vlastní náklady SH ČMS – ÚHŠ Jánské koupele necelé 4 miliony korun (splácí se)
 • Předmětem podpory je realizace úspor energie a rekonstrukce zdrojů tepla v objektu ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích
Evropská unie Interreg Interreg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.