KURZ PRO PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU

Evropská unie Interreg

SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele a Dobrovolná požární ochrana Slovenské republiky - Odborná škola požární ochrany Martin realizují projekt Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.


Projekt je spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Cílem projektu je vytvoření a prohlubování partnerství místních iniciativ zabezpečujících odbornou přípravu členů sborů dobrovolných hasičů v ČR a SR.


Aktivity projektu budou podporovat vzájemné setkávání, školení, společné výcviky a další kooperační aktivity, jejichž výstupy mají celospolečensky přínosný dopad v oblasti ochrany zdraví a majetku obyvatel příhraničí.


Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé přeshraničního regionu, konkrétně pak členové jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen JSDH). Projektu se budou účastnit zástupci JSDH převážně z Moravskoslezského a DHZO Žilinského kraje. Jednou z aktivit projektu jsou kurzy pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro členy jednotek SDH obcí (JSDHO) a DHZO.

Komu je kurz určen?

Kurz pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou je určen pro členy JSDHO a DHZO. Pro hasiče z ČR zejména pro členy jednotek SDH obcí využívající doporučené základní vybavení cisternové automobilové stříkačky v provedení Z, R a T, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí (tzv. lezecký balíček).


Kurz je zaměřen na osvojení dovedností hasiče v činnostech ve výšce a nad volnou hloubkou s cílem vytvořit z absolventa kurzu garanta odborné přípravy jednotky SDH obce v činnostech ve výšce a nad volnou hloubkou.


Každého kurzu se zúčastní 20 strojníků – řidičů, vždy 10 z České republiky a 10 ze Slovenské republiky. Jednotka SDH může přihlásit maximálně dva své strojníky – řidiče.

Kompetence absolventa

Zná:

 • problematiku právních předpisů, vnitřních předpisů HZS ČR, technických norem a dalších předpisů, souvisejících s problematikou práce ve výšce a nad volnou hloubkou
 • má základní vědomosti o zásadách pohybu ve výškách a nad volnými hloubkami (budova, automobilová plošina, automobilový žebřík apod.)

Je seznámen:

 • s právními předpisy, vnitřními předpisy HZS ČR, technickými normami a dalšími předpisy souvisejícími a s problematikou práce ve výšce a nad volnou hloubkou
 • zásadami jištění jiné osoby
 • zásadami provedení sebezáchrany
 • pravidly bezpečného pohybu ve výškách a hloubkách v terénech mírně těžkých, které jsou charakterizovány jako začátek lezení, při kterém je vyžadována technika tří pevných bodů včetně zakládání jistících bodů a základy jištění
 • zásadami výstupu po konstrukcích
 • způsoby výstupu pomocí blokantů nebo nouzovými způsoby
 • s možnostmi provedení sebezáchrany
 • základy orientace v terénu pomocí GPS a mapových podkladů
 • použitím různých typů nosítek včetně správného zafixování transportovaných osob pro vertikální a horizontální zavěšen
 • zásadami zajištění tepelného komfortu přepravovaných osob
 • zásadami kontrol vybraných prostředků včetně rozpoznávání závad vedoucích k vyřazení prostředků

Umí:

 • ovládá vázání a použití základních uzlů
 • je schopen vytvořit kotevní bod
 • je schopen bezpečně použít základní prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami (lano, karabina, smyčka, kotvící bod, postroj, slaňovací prostředek apod.)
 • je schopen se zajistit sám sebe proti pádu
 • je schopen provést slanění, i za ztížených podmínek (dýchací přístroj, úzké prostory atd.)
 • je schopen provést sebezáchranu
 • je schopen provádět činnosti ve výškách a nad volnými hloubkami při využití základních prostředků

Podmínky pro zařazení

 • Absolvování kurzu základní odborné přípravy hasiče – člena jednotky SDH obce.
 • Všichni frekventanti podpisem potvrdí fyzickou způsobilost.
 • Organizátor si vyhrazuje možnost ukončení kurzu bez náhrady pro frekventanty nedodržující pokyny lektorů, případně bezpečnostní zásady.

Vybavení účastníků

 • pracovní stejnokroj PS II + zásahový oděv včetně doplňků do nepříznivých klimatických podmínek
 • přilba – zásahová, nebo přilba určená pro lezeckou činnost (ne přilby pro požární sport)
 • zásahové boty případné outodoorové boty se zpevněným kotníkem (ne tenisky)
 • rukavice pětiprsté, celoprstové – zásahové nebo pracovní, doporučují se pracovní rukavice
 • případně osobní prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou využívané v JSDHO

Cena kurzu

Projekt je spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Ne však v plné výši. Proto je nezbytné stanovení účastnického poplatku za kurz, který bude fakturován zřizovatelům jednotek.


Účastnický poplatek za kurz se stanovuje ve výši 2 000,- Kč + 21% DPH = 2 420,- Kč (hodnota účastnického poplatku je cca ve výši ¼ skutečné ceny kurzu).


Doprava na kurz je na náklady vysílající organizace.


Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na:

Ing. Karger, pro více info volejte: +420 724 037 338 Na Vaši účast se těší realizační tým projektu.

Evropská unie Interreg
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.